You are here

Kohokohtia
04/10/2017

Seuraa riskinarvioinnin neljää tärkeää vaihetta uuden OiRA-infografiikan avulla.

Uusi infografiikkajulkaisu, joka laadittiin osana verkossa käytettävää vuorovaikutteista riskinarviointihanketta (OiRA), on nyt saatavana englanniksi. Infografiikka visualisoi OiRAn nelivaiheista riskinarviointia. Arviointiprosessin eri vaiheet selitetään kuvin alkaen valmistelusta, riskien tunnistamisesta ja arvioinnista aina toimintasuunnitelman laatimiseen ja raportointiin. Myös kuviin perustuva video julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Tämä on jo toinen infografiikka, joka on tuotettu osana OiRA-hanketta ja ja siitä tiedottamisessa käytettävää työkalusarjaa. OiRA - faktaa ja lukuja, joka julkaistiin kesäkuussa, sisältää keskeisiä OiRAa koskevia tietoja. Siinä korostetaan OiRAn työkalujen hyödyllisyyttä, merkityksellisyyttä ja niiden avulla aikaansaatuja tuloksia ja esitetään myös tilastotietoja kehityksestä, käytöstä ja käyttäjätyytyväisyydestä.

Lataa infografiikka OiRAn nelivaiheisesta OIRA-riskinarvioinnista

Lisää tietoa OiRA-hankkeesta ja siitä tiedottamisessa käytettävästä aineistosta

Kun levität uutisia meistä ja jaat työvälineitämme, pyydämme käyttämään aihetunnistetta #OiRAtools