Työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille koskevan kyselyn tutkimusmenetelmä

Image

© ECL

Toukokuun 25.–31. päivänä vietetään syöväntorjunnan viikkoa Euroopassa. EU-OSHA osallistuu viikkoon julkaisemalla täydentävää tutkimusmateriaalia työperäisen syövän torjunnasta. Työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille Euroopassa tarkastelevan kyselytutkimuksen (WES) ensimmäiset tulokset on saatu, ja virasto julkaisee nyt yksityiskohtaisen selvityksen tutkimusmenetelmistä.

Kyselytutkimus kehitettiin australialaisen työperäistä altistumista koskevan tutkimuksen ja (OccIDEAS-työkalun) pohjalta, minkä jälkeen se mukautettiin EU:n kontekstiin ja toteutettiin kuudessa maassa. Useilla valvonta- ja painotusmenettelyillä varmistettiin tietojen pohjalta saadut laadukkaat, johdonmukaiset ja puolueettomat tulokset.

Äskettäin julkaistu materiaali sisältää myös yksityiskohtaista tietoa kriteereistä, joiden perusteella syövän riskitekijät valittiin kyselytutkimukseen. Tällaisia kriteereitä ovat aineita koskevat tiedot, aineiden terveysvaikutukset ja aineisiin liittyvä lainsäädäntö.

Tutustu selvitykseen metodologiasta

Tutustu kyselytutkimuksen aihekohtaiseen osioon

Lisätietoja saa OSHwiki-artikkelista, joka käsittelee työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille koskevan kyselytutkimuksen metodologiaa