Kohokohtia
08/04/2020

Altistuminen biologisille aineille työpaikalla: miten erityisessä riskissä olevia työntekijöitä voidaan suojella?

Image by Irén Nemess from Pixabay

Viidessä EU-OSHAn tausta-asiakirjassa määritetään aloja, joilla työntekijät ovat suuressa riskissä altistua biologisille aineille. Niitä ovat eläimiin liittyvät ammatit, jätehuolto ja jäteveden käsittely, maanviljely, tehtävät, jossa on matkustelua ja yhteydenpitoa matkustajien kanssa, sekä terveydenhoito.

Asiakirjoissa esitetään havaintoja tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena oli korjata tietopuutteita työpaikan biologisista aineista ja niihin liittyvistä terveysvaikutuksista. Niissä käsitellään haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ja kehittymässä olevia riskejä sekä annetaan suosituksia tehokasta ennaltaehkäisyä varten.

Tutustu tausta-asiakirjoihin

Lisätietoa työperäisistä sairauksista, jotka liittyvät biologisiin aineisiin

Lue uusin artikkelimme COVID-19: ohjeet työpaikalle

Tutustu artikkeliin epidemioista työpaikoilla