You are here

Kohokohtia

15/12/2017

Vuosi 2018 tuo mukanaan uuden kampanjan, jonka nimi on Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoa vaarallisista aineista ja edistää ehkäisykulttuuria työpaikoilla kaikkialla Euroopassa.

EU-OSHA aloittaa vuosien 2018–2019 kampanjansa ensi keväänä. Toivomme kampanjakumppanien ja sidosryhmien tukevan uutta kampanjaa yhtä vaikuttavasti kuin he tukivat viimeisintä kampanjaa, Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa.

Seuraa Terveellinen työ -kampanjaa 2018–2019

12/12/2017

OiRAn nelivaiheista riskinarviointia käsittelevä video, joka on tuotettu osana vuorovaikutteisen riskinarvioinnin verkkohanketta (OiRA), julkaistaan englanninkielisenä ja tekstitettynä muilla kielillä. Videossa, joka perustuu OiRAn nelivaiheisen riskinarvioinnin infografiikkaan, tähdennetään riskinarvioinnin merkitystä työtapaturmia, työperäisiä tauteja ja työpoissaolojen ehkäisyä koskevan eurooppalaisen lähestymistavan oikeudellisena kulmakivenä.

04/12/2017

Nyt kun vuosien 2016–2017 kampanja ”Terveellinen työ - Elämän eri vaiheissa” on tullut päätökseen, valmistelut EU-OSHAn huhtikuussa 2018 alkavaa seuraavaa kampanjaa ”Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät” varten ovat juuri käynnistyneet.

Vuosien 2018–2019 kampanja pyrkii lisäämään tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamista riskeistä työpaikoilla ja edistämään riskinehkäisykulttuuria näiden riskien poistamiseksi tai hallitsemiseksi tehokkaasti.

Lisätietoa uudesta kampanjasta

07/11/2017

Alustatalouden nopea kasvu on johtamassa sellaisten epätyypillisten työmuotojen kasvuun kuin tilapäinen työ, kutsutyö ja yhdestä työnantajasta taloudellisesti riippuvainen itsenäinen ammatinharjoittaminen. Alustatalous voi lisätä työnsaantimahdollisuuksia, mutta se saattaa myös tuoda mukanaan fyysisiä ja psykososiaalisia työsuojeluriskejä työntekijöille.

Uudessa raportissa tarkastellaan näitä haasteita ja tutkitaan toteutettuja tai kehitteillä olevia toimintalinjoja ja määräyksiä riskien käsittelemiseksi - niin jäsenvaltioissa kuin EU-tasollakin.

02/11/2017

Ajatko työksesi vai onko työsi kuljettajien koordinointia? Viimeisimmässä Napo-lyhytelokuvassa käsitellään joitakin ammattikuljettajien työsuojeluriskejä.

Elokuvassa tarkastellaan kepeästi eri aiheita, kuten ajoneuvojen kunnossapitoa, huonon sään vaikutusta ajamiseen ja muiden vaihtoehtojen valitsemista tarvittaessa. Elokuvassa korostetaan myös, että hyvä suunnittelu ja valmistelut ovat tärkeitä, oli sitten kyseessä rahdin turvallinen lastaaminen, parhaimman reitin suunnittelu tai ajan varaaminen niin, että matka sujuu turvallisesti.

Pages