Kohokohtia
06/04/2020

Euroopan komissio pyytää kumppaneilta kannanottoja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

Image by athree23 from Pixabay

Euroopan komission työllisyyden pääosasto on käynnistänyt EU:n laajuisen kuulemisen sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta.

Kuulemisen kanssa samaan aikaan julkaistaan komission tiedonanto siitä, miten sosiaalipolitiikalla autetaan rakentamaan vahvaa sosiaalista Eurooppaa nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassamme.

Työllisyyden pääosasto kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia ja muita sidosryhmiä kertomaan, mitä toimia niiden mielestä tarvitaan työllisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aloilla. Heti, kun covid-19-pandemia sen sallii, työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit vierailee kumppanien ja viranomaisten luona jäsenvaltioissa. Näin hän voi tarjota heille tukeaan ja kuulla, mitä näkemyksiä ja sitoumuksia he esittävät.

Työterveys ja -turvallisuus on sosiaalisten oikeuksien ytimessä. Siksi EU-OSHA kannustaa sinua kertomaan mielipiteesi ja kantasi monikielisen verkkosivuston kautta

Tutustu Euroopan komission tiedonantoon ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi”