Kohokohtia
12/02/2020

Työn tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa korostetaan työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä

Image by Albert Dezetter from Pixabay

EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek osallistuu 12. helmikuuta kansainväliseen konferenssiin, jossa käsitellään työn tulevaisuutta sekä työterveyden ja -turvallisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Christa Sedlatschek osallistuu paneelikeskusteluun, jonka aiheena on ”Tutkimuksesta toimintalähtöisiin politiikkoihin”. Hän kertoo kemiallisiin aineisiin liittyvistä uusista vaaroista ja niiden torjumisesta sekä esittelee EU-OSHAn tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevan kampanjan (2020–2022).

Italian työtapaturmavakuutuslaitoksen (INAIL) ja Kansainvälisen työterveyskomission (ICOH) järjestämä tapahtuma kokoaa yhteen kansainvälisiä asiantuntijoita keskustelemaan muuttuvan työelämän haasteista. Tapahtumassa keskitytään erityisesti työsuojelun merkitykseen väestörakenteessa ja työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten keskellä sekä nopean teknologisen kehityksen skenaarioon.

Lisätietoa tapahtumasta