Kohokohtia
26/03/2019

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kampanjakumppanit vaihtoivat hyviä käytäntöjä vaarallisiin aineisiin puuttumisesta – tapahtuman yhteenveto on nyt saatavilla!

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan kumppanit ja muut asiantuntijat kokoontuivat Brysseliin kaksipäiväiseen tapahtumaan jakamaan tietoa ja kokemuksia. Osallistujat keskustelivat työpajoissa ja kokouksissa tavoista, joilla voidaan puuttua syöpää aiheuttaville ja muille vaarallisille aineille altistumiseen työpaikalla. Käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa monialaisten toimenpiteiden merkitys työsuojelussa, tehokkaat riskinarviointijärjestelmät ja vaikuttava viestintä kaikilla tasoilla.

Tapahtumassa juhlistettiin kymmenvuotista kampanjakumppanuutta, ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston pitkäaikaisimmille virallisille kampanjakumppaneille ja vuoden 2018 aktiivisimmille mediakumppaneille annettiin tunnustusta Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ -kampanjoiden merkittävästä edistämisestä.

Katso tapahtuman yhteenvedosta ja esityksistä, mitä asiantuntijoilla oli sanottavanaan

Lue, mitä Twitterissä tapahtui tapahtuman aikana ja katsele valokuvakokoelmaa 

Tutustu työkaluihimme ja resursseihimme, joilla kemiallisia tekijöitä voidaan tunnistaa ja hallita työpaikalla