Kohokohtia
16/01/2020

Työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen pitää EU-OSHAa menestystarinana

Jatkuvasti muuttuva työelämä tuo mukanaan uusia riskejä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Meidän onkin kommunikoitava ja jaettava hyviä käytäntöjä yritysten ja jäsenvaltioiden kesken yrittäen tavoittaa yrityksiä, keskuksia ja paikallisia teollisuuslaitoksia. Videoviestissään EU-OSHAlle työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit antaa tunnustusta virastolle yrityksille luoduista verkkopohjaisista riskinarviointivälineistä ja avusta Euroopan komissiolle uusien ja kehittymässä olevien riskien ennakoimiseksi. Hän myös nostaa esille koordinointikeskusten verkoston tehokkaan toiminnan tiedon levittämisessä ja työterveyden ja -turvallisuuden edistämisessä kansallisella tasolla.

Lopuksi hän toteaa, että viraston on oltava etulinjassa lisäämässä tietoisuutta Euroopan työpaikkojen tulevaisuuden haasteista, kuten digitalisaation vaikutuksista, ikääntyvästä työvoimasta ja työn uusista muodoista.

EU-OSHA toivottaa Nicolas Schmitin tervetulleeksi hänen ottaessaan vastaan uuden tehtävänsä Euroopan työsuojelunormien puolestapuhujana ja on kiitollinen häneltä saamastaan tunnustuksesta, joka koskee EU-OSHAn viimeisten 25 vuoden aikana tekemää työtä.

Katso työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan komission jäsenen Nicolas Schmitin videoviesti EU-OSHAlle