You are here

Kohokohtia
04/09/2017

Uusien kokonaisarvioiden mukaan työtapaturmat ja työperäiset vammat maksavat EU:lle 476 miljardia euroa vuodessa

Työsuojelun taloudelliset perusteet ovat selkeämmät kuin koskaan aikaisemmin. Työsuojelun kustannuksia ja etuja koskevan hankkeen arvioiden mukaan työperäiset vammat ja sairaudet maksavat EU:lle vuosittain noin 476 miljardia euroa. Työperäisistä syövistä yksinään aiheutuu 119,5 miljardin euron kustannukset.

Hankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä Kansainvälisen työjärjestön ja muiden kumppaneiden kanssa, EU-OSHA kehittää keskimääräisten taloudellisten kustannusten arvioinnin mallia tehottomien tai puuttuvien työsuojelutoimien arvioimiseksi. Mallin avulla voidaan mitata laaja-alaisesti yhteiskunnalle koituvaa rasitetta, ja tulosten avulla päättäjät voivat saada paremman käsityksen työpaikkojen heikon työsuojelun vaikutuksista talouteen.

Hankkeen viimeisimmät tulokset ja helppokäyttöinen interaktiivinen tiedon visualisoinnin työkalu esitellään Singaporessa järjestettävässä XXI:ssä työsuojelun maailmankongressissa.

Lue lehdistötiedote

Tutustu tiedon visualisoinnin työkaluun

Lisätietoja työsuojelun hyvien käytäntöjen hyödystä taloudelle

Katso kuvat