Kohokohtia
30/10/2018

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ottaa käyttöön uuden vaarallisten aineiden tietokannan – tutustu siihen nyt!

Työskenteletkö vaarallisten aineiden kanssa tai toimitko esimiehenä sellaisessa työssä? Tarvitsetko lisätietoa riskien arvioinnista ja hallinnasta? Jos vastaus on kyllä, tutustu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kattavaan uuteen tietokantaan vaarallisia aineita koskevista käytännön työkaluista ja ohjeista. Siinä on myös linkkejä keskeisiin resursseihin ja audiovisuaalisiin työkaluihin jäsenvaltioissa, EU:ssa ja muualla. Tietokannassa on useita uusia tapaustutkimuksia, jotka liittyvät käynnissä olevaan Terveellinen työ -kampanjaan. Siinä annetaan tosielämän esimerkkejä hyvistä käytännöistä vaarallisten aineiden käsittelyssä.

Tietokannassa on satoja artikkeleita koulutuksen tai riskinarvioinnin, syöpää aiheuttavien aineiden ja korvaavien aineiden kaltaisista aiheista. Tietokannassa on lisäksi helppoa tehdä hakuja, joten jos olet kiinnostunut tiettyä maata, alaa, työtehtävää tai vaaraa koskevista tiedoista, löydät helposti ja nopeasti tarkalleen sen, mitä etsit.

Tee haku vaarallisten aineiden tietokannasta nyt

Lisätietoa kampanjasta Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät