EU-OSHA osallistuu ICOH 2024 -kongressissa käytävään maailmanlaajuiseen työsuojelukeskusteluun.

Image

© ICOH

EU-OSHA korostaa työturvallisuuden ja työterveyden ylläpidon merkitystä ja osallistuu Marrakeshissa 34:nteen työterveyden kansainväliseen ICOH-kongressiin (International Congress on Occupational Health).

EU-OSHA analysoi symposiumissa työterveyden ja -suojelun tilaa Euroopassa ja keskustelee tuloksista, jotka on saatu kyselytutkimuksesta työntekijöiden altistumisesta syövän riskitekijöille. Virastolla on myös tiedotuspiste, jossa kongressin osallistujille esitellään Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanjaa.

Muita keskusteluja, joihin EU-OSHA osallistuu, ovat esimerkiksi maailman laajuinen yhteistyö työterveys- ja työturvallisuusvaikutusten edistämiseksi sekä naiset ja työterveys. Lisäksi EU-OSHAn pääjohtaja osallistuu globaaliin politiikkafoorumiin.

Lisätietoja.