Kohokohtia

Back to highlights

EU-OSHA juhlii kielellistä moninaisuutta Euroopan kielten teemapäivänä

Image

Euroopan monikielisyys on väline paremman kulttuurienvälisen ymmärryksen saavuttamiseen ja keskeinen osa alueen rikasta kulttuuriperintöä. Siksi vuosittain vietetään 26. syyskuuta Euroopan kielten teemapäivää, joka on Euroopan neuvoston ja komission yhteinen aloite.

Monikielisyys on keskeisessä osassa EU-OSHAn jokapäiväistä työtä ja auttaa levittämään viraston viestit mahdollisimman laajalle yleisölle. EU-OSHAn työsuojeluterminologian monikielisessä tesauruksessa sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vaarallisten aineiden sanastoissa on tavanomaista terminologiaa ja määritelmiä alalla eniten käytetyistä käsitteistä 25 kielellä.

Katso Euroopan kielten teemapäivää juhlistavat tapahtumat eri puolilla Eurooppaa

Tule mukaan, arvioi kielitaitosi ja käy sivuilla

Share this on: