Työsuojelutarkastajat työterveyden ja -turvallisuuden edistämisen keskiössä EU:ssa

Image

© Pexels

Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on seuraamusjärjestelmien ja standardoitujen toimenpiteiden avulla tarkoitus tukea työsuojeluvaatimusten noudattamista Euroopan unionissa. Näihin toimiin kuuluvat työsuojelutarkastajien paikan päällä suorittamat tarkastukset, joilla valvotaan kansallisten lakien noudattamista ja täytäntöönpanoa, sekä työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseen liittyvät strategiat. Euroopan eri maissa on erilaisia lähestymistapoja ja toteutustapoja.

Tarpeen mukaisesti räätälöidyllä rikkomuksiin puuttumisella voi olla merkittävä rooli vaatimusten noudattamisen tukemisessa. Tämä on yleensä suhteellista, ja toimenpiteet vaihtelevat suosituksista sakkoihin ja syytetoimiin. Päätöksenteon helpottamiseksi voitaisiin harkita standardoidun työturvallisuutta koskevan toimenpiteen laatimista. Tarkoituksena on luoda turvallisia ja terveellisiä työympäristöjä, joista kaikki hyötyvät ja joissa on nollatoleranssi rikkomuksille.

Tutustu tausta-asiakirjaan eurooppalaisten työsuojeluviranomaisten seuraamusjärjestelmistä ja standardoiduista toimenpiteistä: Supporting compliance of occupational safety and health requirements – European labour inspection systems of sanctions and standardised measures

Tutustu OSHWikin artikkeliin seuraamusjärjestelmien merkityksestä EU:n työsuojelupolitiikassa ja -käytännöissä

Tutustu aihekohtaiseen osioon työsuojelumääräysten noudattamisen parantamisesta