ESENER-työpajassa huomio kohdistetaan turvallisuuteen ja terveyteen opetusalalla Euroopassa

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Kireitä aikatauluja, pitkittynyttä istumista, melua ja hankalien oppilaiden ja vanhempien kohtaamista – ESENER-tutkimuksesta käy ilmi, että opetusalan työntekijät altistuvat päivittäin monille merkittäville tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyville ja psykososiaalisille riskitekijöille.

EU-OSHAn asiantuntijat, Euroopan komission edustajat ja EU:n työmarkkinaosapuolet kokoontuvat 26. huhtikuuta keskustelemaan verkossa tutkimuksen keskeisistä tuloksista ja vahvemman työsuojelun tarpeesta opetusalalla. 

Työpajassa keskitytään ESENER-tutkimuksen (kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä) kolmen kierroksen tuloksiin sekä alakohtaisten sidosryhmien asiantuntijahaastatteluihin. Tapahtumassa keskitytään erityisesti siihen, miten voidaan puuttua riskinarviointien puutteisiin, jotka johtuvat opetuksen muuttumisesta digitalisaation ja covid-19-pandemian seurauksena.

Ilmoittaudu mukaan ilmaiseen verkkoseminaariin Työsuojelun hallinta opetusalalla – mitä eurooppalaisilta työpaikoilta on saatu selville?

Lue raportti ja tiivistelmä opetusalan tuloksista Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä koskevasta kyselytutkimuksesta (ESENER)

Tutustu kyselystä saatuihin toimialan tuloksiin ESENER-tietojen visualisointisivulla