Kohokohtia

Back to highlights

ESENER-tutkimus tuo esiin digitaaliteknologian ja covid-19-pandemian uusina turvallisuuden ja terveyden hallinnan haasteina

Image

© EU-OSHA

Digitalisaatio on tunnistettu selkeästi kehittymässä olevaksi työsuojeluongelmaksi vuoden 2019 uusia ja kehittyviä riskejä koskevassa Euroopan yritystutkimuksessa (ESENER). Robottien, kannettavien tietokoneiden, älypuhelinten tai puettavien laitteiden käytön yleistymisestä huolimatta alle neljänneksessä (24 prosentissa) työpaikoista käsitellään tällaisen teknologian mahdollisia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Lisähaasteita aiheuttavat seurantatutkimuksissa havaitut psykososiaaliset riskit ja uudet työkäytännöt covid-19-pandemian seurauksena. Ratkaisuja tähän ovat suurempi työntekijöiden osallistuminen, jotta riskejä tunnistetaan ja ehkäistään, sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien määräysten noudattamista tukeva lainsäädäntö.

ESENER 2019 -yleiskatsauksessa käsitellään näitä aiheita hyödyntäen dataa, jota on saatu yli 45 000 vastaajalta kaikenkokoisilta ja eri toimialoja edustavilta työpaikoilta 33 maasta Euroopassa. ESENER on erinomainen seurantaväline työsuojelun hallintaan sekä keskeinen eurooppalaisten ja kansallisten päättäjien tietolähde.

Lue yleiskatsaus ja yhteenveto

Avaa tästä tekninen liite