Kohokohtia
08/06/2020

Vuoden 2019 ESENER-kyselytutkimuksen tuloksiin voi nyt tutustua tietojen interaktiivisen visualisoinnin työkalussa

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

ESENER-tietojen visualisointityökaluun on lisätty viimeisimmät tiedot uusia ja kehittymässä olevia riskejä koskevasta vuoden 2019 ESENER-kyselytutkimuksesta.

Vuosien 2014 ja 2019 ESENER-tutkimuksista saatuja tuloksia voi nyt vertailla ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla sekä maa- ja toimialakohtaisesti tai yrityksen koon mukaan.

Vuoden 2019 ESENER-tutkimuksessa kerättiin tietoja yrityksistä 33:sta Euroopan maasta. Tiedot koskivat työsuojelun ja erityisesti psykososiaalisten riskien hallintaa yrityksissä. Tutkimus pyrkii tunnistamaan, mitkä tekijät edistävät työsuojelun asianmukaista järjestämistä ja mitkä ovat esteenä sille ja parantamaan ymmärrystä siitä, mitä tukea yritykset tarvitsevat.

Työkalu on interaktiivinen ja monikielinen, ja sen käyttäminen on maksutonta. Sen avulla käyttäjät voivat tutustua kyselytutkimuksen tuloksiin. Voit selata kyselyn kysymyksiä ja vertailla eri maiden tuloksia visuaalisten kaavioiden ja karttojen avulla. Lisäksi tietoja voi helposti jakaa ja viedä tiedostoihin.

Tutustu vuoden 2019 kyselyn tuloksiin ja vertailuihin interaktiivisen työkalun avulla.

Lue myös vuoden 2019 ESENER-kyselytutkimusta koskeva selvitys, jossa tehdään yhteenveto viimeisimmistä tuloksista