You are here

Kohokohtia
26/07/2017

Kehittymässä olevat riskit: nyt on aika toimia tulevaisuuden työpaikkojen turvallisuuden ja terveellisyyden takaamiseksi

Tutustu EU-OSHAn kehittymässä olevia riskejä käsitteleviin verkkosivuihin lisätietojen saamiseksi toimistamme tällä merkittävällä alalla. Uusiin ja kehittymässä oleviin riskeihin, joita esimerkiksi työn uudet muodot tai innovatiiviset työprosessit saavat aikaan, varaudutaan ja niitä analysoidaan EU-OSHAn Euroopan riskinseurantakeskuksessa.

Käsiteltyjä aiheita ovat muun muassa työntekijöiden turvallisuus ja terveys vihreiden työpaikkojen yhteydessä, nanomateriaalit työpaikoilla ja tieto- ja viestintätekniikan sekä työn digitalisoinnin kehitys.

Ennakoivissa hankkeissa tarkastelemme työn tulevaisuutta ja sitä, miten muutokset vaikuttavat turvallisuuteen ja terveyteen. Hankkeista saatavien tutkimustulosten avulla asiantuntijat ja päätöksentekijät voivat löytää keinoja varmistaa työntekijöille Euroopassa turvallisempi ja terveellisempi tulevaisuus.

Osio sisältää myös asiantuntijakatsauksia, jotka käsittelevät muun muassa joukkoistamista, robotiikkaa, suoritusta parantavia lääkkeitä, 3D-tulostusta ja seurantateknologiaa.

Tutustu kehittymässä olevia riskejä käsitteleviin verkkosivuihin