Kohokohtia
27/11/2019

Asiantuntijat kokoontuvat käsittelemään työperäisen syövän torjuntaa EU:n puheenjohtajavaltio Suomen järjestämässä konferenssissa

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Suomi järjestää 27.–28. marraskuuta syöpää aiheuttavia aineita koskevan etenemissuunnitelman tueksi konferenssin aiheesta ’Yhteistyöllä eroon työperäisestä syövästä’.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) lisäksi konferenssiin osallistuu Euroopan komission, työmarkkinaosapuolten ja kansallisten elinten työterveydestä ja työturvallisuudesta vastaavia edustajia.

Konferenssin tarkoitus Jakaa tietämystä ja hyviä käytäntöjä karsinogeeneille altistumisen vähentämisestä työpaikalla ja tarkastella etenemissuunnitelmassa saavutettua edistystä ja vielä tarvittavia toimia.

Tietoja tapahtumasta

Tarkempia tietoja etenemissuunnitelmasta ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston roolista

Lisätietoja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kampanjasta Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät