You are here

Kohokohtia
08/11/2016

EU-OSHA tutkii hyvän ja huonon työsuojeluhallinnan taloudellisia vaikutuksia

Työperäisten sairauksien ja kuolemien aiheuttamien kustannusten sekä hyvän työsuojelun hallinnan tarjoaman todellisen hyödyn ymmärtämiseksi tarvitaan hyvälaatuisia tietoja.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto selvittääkin tätä haastetta kaksivaiheisessa hankkeessaan, jossa tarkastellaan työsuojelun kustannuksia ja etuja (Costs and benefits of occupational safety and health). Tarkoituksena on kehittää taloudellinen kustannusarviointimalli kustannusten arvioimiseksi luotettavasti.

Hanke perustuu laajamittaiseen tutkimukseen, jossa selvitetään ja arvioidaan kussakin jäsenvaltiossa saatavissa olevia tietoja. Tutkimuksen tuloksia käytetään kehitettäessä edistynyttä kustannusarviointimallia, joka perustuu kansallisiin tietolähteisiin.

Lue lisää työsuojelun kustannuksia ja hyötyä koskevasta hankkeesta sille omistetusta verkkosivustomme osiosta