Kohokohtia
14/12/2018

Tutustu työperäisten sairauksien varhaisvaroitusjärjestelmää käsittelevään uuteen tutkimukseen

Valmius- ja valvontajärjestelmät voivat antaa varhaisvaroituksia uusista ja kehittymässä olevista riskeistä ja työperäisistä sairauksista työsuojelualan toimijoille ja päätöksentekijöille. Raportissa tehdään yksityiskohtainen analyysi onnistuneista valmius- ja varoituskäytännöistä EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Siinä tarkastellaan sitä, miten näitä lähestymistapoja voidaan soveltaa muissa maissa ja miten olemassa oleviin valvontajärjestelmiin voitaisiin lisätä valmiustoiminto. Raportissa todetaan lopuksi, että on ensisijaisen tärkeää viestiä paremmin siitä, mitä hyötyä valmius- ja valvontajärjestelmistä on näyttöön perustuvalle ennaltaehkäisylle ja toimintalinjauksille. Samoin raportin mukaan on tärkeää ylläpitää järjestelmiin raportoivien ihmisten motivaatiota ja antaa riittävästi poliittista tukea ja varoja, sekä kannustaa kansainvälistä yhteistyötä ja tietojen jakamista EU:ssa.

Lue lehdistötiedote

Lataa loppuraportti ja yhteenveto

Lisätietoja valmius- ja valvontajärjestelmistä