Alustatyö: uusissa tutkimuksissa tarkastellaan alustatyötä tekevien työntekijöiden monimuotoisuutta ja alustatyön vaikutuksia työterveyteen ja työturvallisuuteen sekä aloitteita riskien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Työtä välittävät digitaaliset alustat ovat muuttaneet työelämää ja tuoneet mukanaan uusia haasteita, joihin on vastattava päättäväisesti. EU:ssa toimii tällä hetkellä yli 500 alustaa. Alustat luovat työllistymismahdollisuuksia, mutta varjopuolena alustatyöntekijät altistuvat erilaisille riskeille. Tällaisia ovat muun muassa työtahdin kiihtyminen, työterveys- ja työturvallisuusmääräysten vähäinen soveltaminen ja työn epävarmuus. Samaan aikaan työskentely työtä välittävän digitaalisen alustan kautta voi tarjota joillekin työntekijäryhmille, kuten vammaisille tai maahanmuuttajille, mahdollisuuden päästä tai palata työmarkkinoille.

Kaksi uutta tausta-asiakirjaa, jotka ovat osa digitalisaation vaikutuksia työsuojeluun käsittelevää tutkimushankettamme, tarjoavat tietoa seuraavista aiheista:

Terveys- ja turvallisuusriskien ehkäiseminen ja hallinta alustatyössä, missä on esimerkkejä käytännöistä ja välineistä, joita digitaaliset alustat ovat ottaneet käyttöön turvallisten työolojen edistämiseksi, ja

Työvoiman moninaisuuden ja työtä välittävien digitaalisten alustojen vaikutukset työsuojeluun, missä käsitellään sitä, miten alustatyö voi toimia tietyille työntekijäryhmille ponnahduslautana työelämään.

Alustatyö on yksi tulevan, vuodet 2023–2025 kattavan Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanjan painopistealueista.

Tutustu aiempiin julkaisuihimme saadaksesi lisätietoa!