Kohokohtia
28/07/2020

Covid-19-pandemia vahvistaa tarvetta suojella työntekijöitä biologisille aineille altistumiselta

Image by anjawbk from Pixabay

Uusi raportti tiivistää EU-OSHAn suuren hankkeen tulokset ja pyrkii lisäämään tietoisuutta biologisille aineille altistumisesta työpaikalla sekä tarjoaa tärkeää tietoa päätöksentekijöille.

Biologisille aineille altistuminen työpaikalla on yhteydessä monenlaisiin terveysongelmiin, muun muassa tartuntatauteihin ja allergioihin. Vaikka ongelma koskee monia eri ammatteja, aihetta ei yleisesti tunneta kovin hyvin.

Hankkeen tulokset ovat erityisen tärkeitä tämänhetkisessä covid-19-pandemiatilanteessa. Niissä korostuu tietoisuuden lisäämisen tärkeys ja biologisten aineiden aiheuttamien työperäisten sairauksien ehkäisemisen priorisointi kaikilla tasoilla.

Lue lisää lehdistötiedotteesta

Lataa loppuraportti ja yhteenveto

Lisätietoa työperäisistä sairauksista, jotka liittyvät biologisiin aineisiin

Katso PowerPoint-esitykset hankkeesta ja sen tuloksista asiantuntijoille ja suurelle yleisölle