Siirtymä kiertotalouteen työn kestävämmän, turvallisemman ja terveellisemmän tulevaisuuden puolesta

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Kiertotalous on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kestävää tulevaisuutta ei kuitenkaan voida kehittää ilman työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden varmistamista. Hyvä uutinen on se, että ne voivat hyödyttää toisiaan.

Ennakointitutkimuksessamme pohdittiin, millainen maailma on vuonna 2040 kiertotalouteen siirtymisen jälkeen ja miten se vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kehitetyt neljä makroskenaariota ja 16 uutta mikroskenaariota räätälöitiin tutkimuksen toisessa vaiheessa kattamaan eri työntekijäryhmät, mukaan lukien matalan ja korkean osaamistason työntekijät sekä siirtotyöläiset rakentamisen, liikenteen ja valmistusteollisuuden alalla.

Tutustu raporttiin ja sen tiivistelmään saadaksesi kokonaiskuvan aiheesta.

Saatavilla on myös neljä eri näkökulmia tarkastelevaa toimintapoliittista selontekoa: keskeiset havainnot, haavoittuvassa asemassa olevat työntekijät, suurimman vaikutuksen kohteena olevien alojen työntekijät ja suuntaviivat keskeisille sidosryhmille.

Katso lisätietoja ja julkaisuja aihepiiristä Kiertotalous ja sen vaikutukset työterveyteen ja työturvallisuuteen.