Syövän riskitekijät Euroopassa – tutustu työntekijöiden altistusta koskevan EU-OSHAn kyselytutkimuksen ensimmäisiin tuloksiin

Image

EU-OSHA on tehnyt kyselytutkimuksen työntekijöiden altistuksesta syövän riskitekijöille Euroopassa. Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa torjumaan työperäistä syöpää. Tavoitteena on tunnistaa aiempaa paremmin työpaikan riskitekijät, jotka voivat johtaa sairauteen, ja tarjota ajantasaista ja kattavaa tietoa, jota voidaan käyttää ennaltaehkäisyyn, tietoisuuden lisäämiseen ja päätöksentekoon.

Kuudessa EU:n jäsenvaltiossa (Saksa, Irlanti, Espanja, Ranska, Unkari ja Suomi) haastateltiin tuhansia työntekijöitä, jotta voitiin arvioida heidän todennäköistä altistumistaan 24 tunnetulle syövän riskitekijälle. Niitä ovat muun muassa teollisuuskemikaalit, prosesseissa syntyvät aineet ja seokset sekä fysikaaliset riskitekijät.

Tutkimuksesta käy ilmi, että UV-säteily ja dieselpäästöt ovat yleisimmät syöpäriskille altistavat tekijät Euroopan työpaikoilla. Ensimmäisistä tuloksista saadaan myös käsitys hyödyllisistä tiedoista, joita tutkimuksesta voidaan saada.  

Lue lehdistötiedote

Tutustu ensimmäisiin tuloksiin ja menetelmäyhteenvetoon

Lisätietoa saa kyselytutkimusta koskevasta verkkosivustomme osiosta