Kohokohtia
21/11/2019

Biologiset tekijät työssä – mitä terveysongelmia ne aiheuttavat ja miten niihin voidaan puuttua paremmin

© INSHT

Uudessa raportissa esitetään biologisten tekijöiden aiheuttamia erityisiä työperäisiä sairauksia – kuten tartuntatauteja ja allergioita – koskeva kirjallisuuskatsaus. Siinä esitetään myös asiantuntijaselvityksen tulokset sekä EU:n jäsenvaltioiden tällaisten sairauksien ja niille altistumisen seurantaan käyttämien järjestelmien arviointi. Raportissa esitetään suosituksia, jotka koskevat parempia seurantakäytäntöjä ja ehkäisystrategioita.

Raportti on osa laaja-alaista hanketta työperäisiin sairauksiin puuttumiseksi EU:n työpaikoilla sekä niiden paremman ehkäisyn varmistamiseksi.

Lue kirjallisuuskatsaus sekä yhteenveto biologisista tekijöistä ja työperäisistä sairauksista