Kohokohtia
14/06/2019

Vuoden 2018 vuosikertomus: yhteistoiminnan, sitoutumisen ja kampanjoinnin vuosi

Vuoden 2018 vuosikertomuksessa esitetään pääpiirteittäin, miten EU-OSHA pääsi tavoitteeseensa terveellisemmistä ja turvallisemmista työpaikoista Euroopassa. 

Erityisiä virstanpylväitä olivat vuosien 2018–2019 Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan käynnistäminen sekä julkaisut hankkeista, joissa käsitellään terveyttä ja turvallisuutta mikro- ja pienyrityksissä sekä digitalisaatiosta johtuvien uusien ja kehittymässä olevien riskien ennakointia. Näistä hankkeista saatuja tuloksia käytetään päättäjille informointiin ja innoittamaan tulevaa työsuojelukampanjaa.

Lue lisää toiminnastamme vuoden 2018 vuosikertomuksesta ja sen tiivistelmästä.