Tekoäly henkilöstöjohtamisessa: onko työntekijöiden turvallisuus ja terveys otettu huomioon?

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Digitalisaatio muuttaa työpaikkoja, ja tekoälyyn perustuvasta henkilöstöjohtamisen teknologiasta on tullut työturvallisuuden ja -terveyden painopistealue.

Uusimmassa tausta-asiakirjassamme tarkastellaan tekoälyn ja kehittyvän henkilöstöjohtamisdynamiikan välistä suhdetta ja analysoidaan patenttitietojen avulla tekoälyyn perustuvia johtamisen teknologioita, niiden suunniteltuja toimintoja ja integrointia eri aloilla sekä mahdollisia uusia riskejä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Siinä kannatetaan tekoälyyn perustuvien henkilöstöjohtamisen teknologioiden strategista valvontaa ja osoitetaan, että vain marginaalinen osa tällaisista patentoiduista teknologioista pyrkii työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen, ja korostetaan, että työterveys- ja työturvallisuusnäkökohtien on oltava olennainen osa niiden suunnittelu- ja täytäntöönpanoprosessia.

Tutustu tausta-asiakirjaan täällä.

Jos haluat tutustua laajemmin tekoälyn rooliin henkilöstöjohtamisessa, tutustu kaikkiin asiaan liittyviin julkaisuihin