Kohokohtia

Back to highlights

Tekoäly henkilöstöjohtamisessa – työsuojelun riskit ja mahdollisuudet

Image

Vector by fullvector - www.freepik.com

Tekoälyyn perustuvat henkilöstöjohtamisen järjestelmät voivat auttaa suunnittelemaan terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja ja työympäristöjä. Niistä voi kuitenkin aiheutua työntekijöille myös riskejä, kuten työtahdin kiristyminen, työn hallinnan menettäminen ja työn epäinhimillistyminen.

Uudessa raportissa esitellään tekoälypohjaisen henkilöstöjohtamisen työsuojelulle asettamia haasteita ja mahdollisuuksia. Kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijahaastatteluihin perustuvassa raportissa on tilastoanalyyseja vuoden 2019 ESENER-tutkimuksesta. Aiheen yleiskatsauksen jälkeen siinä tarkastellaan myös mahdollisia ennaltaehkäiseviä toimia ja korostetaan, että työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi ennaltaehkäisy edellyttää ihmiskeskeistä suunnittelua.

Kaksi toimintapoliittista selontekoa täydentää havaintoja ja antaa suosituksia, jotka auttavat käsittelemään riskejä ja joissa ehdotetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Lue raportti ja sen tiivistelmä tekoälystä henkilöstöjohtamisessa ja sen vaikutuksista työsuojeluun

Tutustu toimintapoliittisiin katsauksiin, joissa käsitellään tekoälyä henkilöstöjohtamisessa ja sen riskejä ja mahdollisuuksia sekä tekoälyä henkilöstöjohtamisessa ja ennaltaehkäiseviä toimia

Tutustu muihin julkaisuihin, joissa käsitellään uusia henkilöstöjohtamisen muotoja

Lisätietoa työn digitalisointia koskevasta hankkeesta