Kohokohtia

Back to highlights

Psykososiaalisilla riskeillä ja sydän- ja verisuonitaudeilla on yhteys – stressitön sydän voi paremmin

Image

© paru - stock.adobe.com

Vaikka työssäkäyvä väestö on yleensä terveempää kuin työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, työpaikat voivat myös aiheuttaa tai pahentaa sairauksia.

Useampi kuin neljä kymmenestä työntekijästä EU:ssa ilmoittaa työstressinsä lisääntyneen pandemian seurauksena. Tämä lisärasitus sekä muut psykososiaaliset riskitekijät, kuten työn epävarmuus, pitkät työpäivät ja kiusaaminen, lisäävät sydänsairauksien ja aivohalvausten riskiä.

Uudessa tausta-asiakirjassamme psykososiaalisten riskitekijöiden ja sydän- ja verisuonitautien yhteydestä esitellään näiden kahden tekijän välinen suhde ja annetaan suosituksia haittojen ehkäisemiseksi.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa yhdistyvät kannustava työympäristö ja terveellinen elämäntapa, on paras yhdistelmä sydän- ja verisuonisairauksia vastaan!