You are here

Kohokohtia
06/07/2017

3D-tulostus ja työntekijöiden seuranta: uusi teollinen vallankumous?

Tekniikka on yhä tärkeämmässä roolissa työpaikoilla ja muuttaa myös tapaamme tehdä työtä. Työntekijät voivat hyötyä tästä, mutta tekniikka voi myös olla syynä uusiin ja kehittymässä oleviin työsuojeluriskeihin. EU-OSHA julkaisi kaksi uutta asiantuntijakatsausta, joissa tarkastellaan tietyntyyppisten tekniikoiden käyttöä työpaikoilla: toisessa käsitellään 3D-tulostusta (esinetulostus) ja siihen liittyviä mahdollisia uusia riskejä vaaratekijöiden, käytettyjen materiaalien, työn joustavuuden ja yksitoikkoisuuden osalta. Toisessa asiantuntijakatsauksessa keskitytään työntekijöiden hyvinvoinnin tekniikka-avusteiseen seurantaan, joka on jo monessa paikassa muuttanut työelämää ratkaisevasti.

Lue lisää 3D-tulostuksesta työpaikoilla

Lisätietoja työntekijöitä koskevasta seurannasta