Kohokohtia
20/12/2019

Työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia torjutaan 25 poliittisella aloitteella

Laura Artal via pixabay.com

Mitä Euroopan maissa ja muualla tehdään työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) torjumiseksi? Viraston 25 uudessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettuja kansallisia poliittisia aloitteita ja kerrotaan pääpiirteissään, mitä kussakin aloitteessa on saatu aikaan, esitellään aloitteiden menestykseen vaikuttaneita tekijöitä ja haasteita sekä arvioidaan, voidaanko aloitteita siirtää muille aloille tai muihin maihin.

Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hyvin yleisiä ja haitallisia työntekijän hyvinvoinnille, yrityksen tuottavuudelle ja taloudelle. Näistä lyhyistä tietopitoisista tapaustutkimuksista saa käsityksen erilaisista ennalta ehkäisevistä lähestymistavoista, ja niissä korostuu kaikki sidosryhmät mukaan ottavan yhteistyön merkitys.

Lataa tästä tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevat kansalliset tapaustutkimukset

Työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista on lisätietoa viraston verkkosivuston niitä koskevassa osiossa

Tutustu uusimpaan julkaisuumme: Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet: yleisyys, kustannukset ja väestötiedot EU:ssa