Vuoden 2024 sidosryhmäkyselyn mukaan sidosryhmät ovat erittäin tyytyväisiä EU-OSHAn työhön työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Kaiken kaikkiaan sidosryhmät ovat huomattavan tyytyväisiä EU-OSHAn työhön: 87 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Sidosryhmät arvostavat EU-OSHAn muun muassa työterveyden ja työturvallisuuden hyväksi tekemää työtä. Vastaajista 85–91 prosenttia katsoi, että tämä työ on parantanut tietämystä työterveys- ja työturvallisuusriskeistä ja niiden vähentämisestä sekä parantanut työterveyttä ja työturvallisuutta työpaikoilla.

Sidosryhmät arvioivat, että EU-OSHAn työ on merkityksellisistä ja tuottaa lisäarvoa (83 prosenttia vastaajista). Lisäksi he näkevät sen osallistuvan vahvan tietoon perustuvan pohjan luomiseen tarjoamalla perustietoja (88 prosenttia vastaajista) ja tekemällä kvalitatiivista tutkimusta (88 prosenttia vastaajista).

Sidosryhmät tunnustavat EU-OSHAn roolin työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemisessä (85 prosenttia vastaajista), työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, yhteistyön ja tiedonvaihdon edistämisessä (79 prosenttia vastaajista) sekä uusien työterveys- ja työturvallisuushaasteiden tunnistamisessa ja niihin varautumisessa (90 prosenttia vastaajista).

Tutustu kaikkiin vuoden 2024 sidosryhmäkyselyn tuloksiin