You are here

Terveellinen työ – Hyvän käytännön kilpailu

Työterveyden ja -turvallisuuden 14. Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkintojen kilpailu on osa vuosien 2018 ja 2019 kampanjaa Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät, ja siinä annetaan tunnustusta organisaatioille, jotka hallitsevat aktiivisesti vaarallisten aineiden työpaikoilla aiheuttamia riskejä.

EU-OSHA jakaa yhdessä EU:n jäsenvaltioiden kanssa Terveellinen työ -kampanjan hyvän käytännön kilpailun palkinnot tunnustuksena merkittävistä ja innovatiivisista tavoista edistää työterveyttä ja -turvallisuutta. Hyvän käytännön kilpailu palvelee myös hyvien käytäntöjen levittämisen ja edistämisen foorumina kaikkialla Euroopassa.

Erityisesti vuosien 2018 ja 2019 kilpailussa ehdokkaiden tulisi tuoda esiin kokonaisvaltaista lähestymistapaa työsuojelun hallintaan sekä sellaisia todellisia parannuksia vaarallisten aineiden käytössä ja hallinnassa, joilla varmistetaan turvalliset ja terveelliset työolot. Riippumaton kolmijäseninen palkintolautakunta etsii myös toimintatapoja, jotka ovat sekä kestäviä että siirrettävissä muualle.

Miten kilpailuun osallistutaan?

Ehdokkaita voivat nimetä kaikki kiinnostuneet organisaatiot ja henkilöt kaikkialta Euroopasta sekä välittäjinä toimivat tahot, kuten työmarkkinaosapuolet, työsuojelualan ammattilaiset ja työpaikkojen työsuojeluneuvojat.

Lisää tietoa kilpailusta ja ilmoittautumisen määräajoista annetaan Hyvän käytännön kilpailun palkintojen esitteessä.

Lataa hakulomake.

Kaikki hakemukset arvioidaan ensin kansallisella tasolla kolmikantaisessa verkostossa. Kansalliset voittajat pääsevät osallistumaan koko Euroopan kattavaan kilpailuun.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä EU-OSHA:n kansalliseen koordinointikeskukseesi.

Katso vuosien 2016 ja 2017 kampanjassa palkittuja ja kiitosmaininnan saaneita esimerkkejä.