Vuosien 2016–2017 kampanja: Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa

Image
2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Koko työuran kestävät turvalliset ja terveyden kannalta hyvät työolot ovat eduksi niin työntekijöille, yrityksille kuin koko yhteiskunnallekin. Tämä on Terveellinen työ 2016–2017 -kampanjan tärkein sanoma.

Terveellinen työ 2016–2017 -kampanjalla on neljä keskeistä tavoitetta:

 1. edistää kestävää työelämää ja terveenä ikääntymistä työuran alusta alkaen
 2. ehkäistä terveysongelmia koko työuran ajan
 3. antaa työnantajille ja työntekijöille välineitä ikääntyvän työvoiman työterveyden ja ‑turvallisuuden hallintaan
 4. edistää tiedonvaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Kampanjan taustaa

Miksi kampanja on tärkeä?

Euroopan työvoima ikääntyy. Eläkeikä nousee ja työurat todennäköisesti pitenevät.

Työ on hyväksi fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille, ja toimiva työsuojelun hallinta lisää tuottavuutta ja tehokkuutta. Muutokset väestön ikärakenteessa saattavat aiheuttaa ongelmia, mutta työelämän kestävyydestä huolehtiminen auttaa haasteisiin vastaamisessa.

Kampanjatapahtumat

 • Kampanja käynnistyy huhtikuussa 2016
 • Euroopan työsuojeluviikko lokakuussa 2016 ja 2017
 • Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailun palkinnonsaajien esittely huhtikuussa 2017
 • Terveellinen työ -huippukokous marraskuussa 2017

Muita pienempiä tapahtumia järjestetään koko kampanjan ajan. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää työpajoista, seminaareista ja verkostoitumistilaisuuksista.

Kuka voi osallistua? Mitä sinä voit tehdä?

Kampanjaan voivat osallistua niin yksityishenkilöt kuin kaikenkokoiset organisaatiot kaikilta aloilta, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan luettuina. Osallistua voivat muun muassa

 • yrityksen johto, työnjohto sekä työntekijät
 • ammattiyhdistykset sekä työsuojeluvaltuutetut
 • työsuojelun ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset
 • ammatilliset järjestöt
 • koulutuksen tarjoajat.

Voit osallistua kampanjaan

 • jakamalla kampanjamateriaalia
 • järjestämällä toimintaa ja tapahtumia
 • käyttämällä ikäjohtamisen työvälineitä
 • osallistumalla Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailuun
 • osallistumalla Euroopan työsuojeluviikkoon vuosina 2016 ja 2017
 • ryhtymällä kampanjan viralliseksi yhteistyökumppaniksi tai kansalliseksi yhteistyökumppaniksi
 • seuraamalla kampanjaa Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä tai muissa sosiaalisen median välineissä.

Käytännön apuvälineitä

Kampanja käynnistyy huhtikuussa 2016, jolloin kampanjan verkkosivuilla osoitteessa www.healthy-workplaces.eu julkaistaan monenlaista sisältöä:

 • ikääntyvän työvoiman työsuojelun hallintaa koskevia raportteja ja tapaustutkimuksia
 • ikääntyvän työvoiman työsuojelun hallintaa koskeva käytännöllinen e-opas
 • PowerPoint-esityksiä, esitteitä, julisteita ja muuta kampanja-aineistoa
 • tietoa Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailusta
 • infografiikkaa
 • animaatiovideoita.