Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille koskevan tiedon visualisoinnin työkalu

Image

Tiedon visualisoinnin työkalun avulla tuodaan esille tärkeimpiä tuloksia hankkeesta, jonka EU-OSHA toteutti Euroopan parlamentin pyynnöstä. Hankkeen tarkoituksena oli saada lisää tietoa ikääntyvän työvoiman työsuojelusta EU:ssa.

Kyse on työkalusta, jonka avulla voi löytää helposti visuaalisessa muodossa esitettävää tietoa ikääntyvään työvoimaan liittyvästä väestönkehityksestä, työllisyydestä, työolosuhteista ja terveydestä, sekä näihin haasteisiin vastaavista työsuojelullisista ja muista asianmukaisista toimintaperiaatteista.

Työkalu on interaktiivinen, ja sen avulla käyttäjät

  • saavat lisää tietoa Euroopan ikääntyvään työvoimaan liittyvistä haasteista
  • saavat tietoa EU:n eri jäsenvaltioissa sovellettavista toimintaperiaatteista, strategioista ja ohjelmista
  • voivat tarkastella väestönkehityksellistä ja sosioekonomista moninaisuutta sekä eroja terveydenhoidon ja sosiaalihuollon järjestelmissä neljässä Euroopan maaryhmässä sekä näiden merkitystä toimintaperiaatteiden kehittymiselle
  • voivat käyttää maaprofiileja omassa maassaan toteutettavien ikään liittyvän työsuojelun ja kuntoutusstrategioiden vertailemiseksi koko Euroopan unioniin ja muihin Euroopan maihin nähden.

Käyttäjille on myös tarjolla sanasto, joka sisältää usein käytettyjä termejä, ja käyttäjät voivat jakaa työkalua esimerkiksi Twitterissä ja Facebookissa.

LINKKI TYÖKALUUN