Työsuojelun taloudelliset näkökohdat – työsuojelun merkitys yhteiskunnalle

Image

Tässä tiedon visualisoinnin työkalussa esitellään tärkeimmät tulokset hankkeesta, jonka toteuttamisesta vastaavat Kansainvälinen työjärjestö (ILO), Suomen sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen työterveyslaitos, Singaporessa toimiva WSH Institute, Kansainvälinen työterveyskomissio (ICOH) ja EU-OSHA. Hankkeessa laaditaan ajantasaisia maailmanlaajuisia arvioita työperäisistä vammoista ja sairauksista. Tilastot perustuvat kansainvälisesti saatavissa olevaan tietoon ja erityisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) ja ILO:n tietolähteisiin.

Laskelmissa käytetään terveyden mittayksikkönä työtapaturmien ja työperäisten sairauksien osalta haittapainotettuja elinvuosia (disability-adjusted life years, DALY). Näitä arvioita esitellään yhdessä ILO:n kanssa XXI:ssä työsuojelun maailmankongressissa Singaporessa syyskuussa 2017.

Työkalu antaa mahdollisuuden visualisoida helppokäyttöisesti tietoja työperäisten vammojen ja sairauksien yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista. Se kattaa kaikki maailman alueet ja antaa seikkaperäisempää tietoa EU-jäsenvaltioista. Yhteiskunnalle koituvat kustannukset esitetään rahallisesti ja prosenttiosuutena bruttokansantuotteesta (BKT). Lisäksi EU:n osalta esitetään haittapainotettujen elinvuosien jakautuminen tärkeimpien työperäisten syiden mukaan (syöpä, verisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja vammat).

Mukana on myös usein käytettyjä termejä sisältävä sanasto ja yksityiskohtainen kuvaus tutkimusmenetelmistä.

Tutustu visualisoinnin työkaluun