Yritys-Eurooppa-verkosto

Yritys-Eurooppa-verkosto

Yritys-Eurooppa-verkostoYritys-Eurooppa-verkosto on EU:n lippulaiva-aloite, jonka tavoitteena on tarjota pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) innovointi- ja yritystukea koko Euroopan unionissa. Verkosto on mukana kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa, ja se on keskitetty tiedotuspiste, josta saa tietoa EU:n politiikasta ja lainsäädännöstä, rahoitusmahdollisuuksista, tuesta liiketoimintakumppanien löytämisessä ja avusta tutkimus- ja innovointivalmiuksien kehittämisessä. Siihen kuuluu 53 maassa noin 600 kumppaniorganisaatiota, jotka tarjoavat pk-yrityksille monia eri palveluja.

Viestintää käsittelevässä kumppanuushankkeessa (Communication Partnership Project, CPP) pyritään valistamaan pk-yrityksiä työsuojelun merkityksestä ja tarjoamaan niille helppo pääsy käytännön tietoihin ja hyödyllisiä yhteyksiä kansallisella ja alueellisella tasolla, esimerkiksi kansallisia kumppanuustapaamisia, valistuspaketteja ja muita toimia, kuten Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinnot.

Yritys-Eurooppa-verkoston jäsenet ovat tärkeimpiä kumppaneita, jotka auttavat Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoa sen tavoitteiden saavuttamisessa. Muita ovat sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansalliset koordinointikeskukset.

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston tehtävänä on edistää eurooppalaisten yritysten kasvun puitteita. Sillä on keskeinen asema älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -ohjelmassa, ja se on esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden viimeistelystä, yrittäjyyden ja kasvun edistämisestä ja pk-yritysten rahoituksen saatavuuden helpottamisesta vastaava Euroopan komission yksikkö.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto

Euroopan komissio perusti pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) hallinnoimaan puolestaan huomattavia osia useista EU:n ohjelmista. Niitä ovat muun muassa yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME), ympäristöalan rahoitusväline (LIFE), Horisontti 2020 -ohjelma ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Toimeenpanoviraston tavoitteena on auttaa luomaan entistä kilpailukykyisempi ja resurssitehokkaampi tietoon ja innovointiin perustuva Euroopan talous.

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelulähettiläät ja heidän tehtävänsä

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkintoYritys-Eurooppa-verkosto on tehnyt Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa vuodesta 2009 alkaen yhteistyötä pk-yritysten ja mikroyritysten valistamiseksi työsuojeluasioista. Tehtävän suorittamiseksi Yritys-Eurooppa-verkosto nimittää kansallisen tason työsuojelulähettiläitä. Heidän tehtäviinsä kuuluu koordinointitoimia, työsuojelun edistämistä pk-yrityksissä kansallisella tasolla ja raportointia kerran vuodessa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle yritysten työsuojelutoimista.

Katso koko luettelo Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelulähettiläistä

Viestintää käsittelevässä kumppanuushankkeessa on perustettu kolmesta kansallisesta koordinointikeskuksesta, kolmesta Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelulähettiläästä ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston edustajista koostuva viestintää käsittelevä kumppanuustyöryhmä. Sen pääasiallisena tehtävänä on antaa strategista neuvontaa ja asiantuntijaneuvontaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston viestintää koskevan kumppanuusstrategian toteuttamisesta ja seurannasta.

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinto

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinto on osa viraston Terveellinen työ -kampanjaa, ja sillä pyritään lisäämään tietoa ja tuomaan esiin työterveyden ja -turvallisuuden tärkeyttä pk-yrityksissä. Yritys-Eurooppa-verkostossa on jäseniä 27 jäsenvaltiosta sekä Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta, ja vuodesta 2021 lähtien myös Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Montenegrosta, Pohjois-Makedoniasta, Serbiasta ja Turkista. Jäseniä kehotetaan asettamaan ehdolle jokin hankkeensa, jolla pyritään parantamaan työsuojelua pk-yrityksissä ja joka sopii johonkin seuraavista kategorioista: työterveyttä ja ‑turvallisuutta edistävät toimet ja tapahtumat; verkostoituminen; painettu ja verkossa tapahtuva viestintä sekä julkaisut.

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinto jaetaan joka toinen vuosi.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19 2020/21 

 

Share this on: