Organisaatiostrategia ja työohjelmat

Työohjelmat perustuvat EU-OSHAn organisaatiostrategiaan.

Pitkän aikavälin strategian laatiminen

EU-OSHAn nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2027. Siinä määritellään kuusi strategista tavoitetta, jotka vastaavat seuraavaa kuutta painopistealuetta:

  • muutosten ennakointi
  • tiedonkeruu ja tilastointi
  • työsuojelun hallinnan työkalut
  • tiedottaminen
  • tiedon jakaminen verkossa
  • strateginen ja operationaalinen verkostoituminen

Lisätietoja saa lataamalla EU-OSHAn monivuotisen strategisen ohjelman vuosiksi 2022–2027

Tulevan vuoden suunnittelu

EU-OSHAn pääjohtaja laatii ja hallintoneuvosto hyväksyy joka vuosi yhtenäisen ohjelma-asiakirjan, jossa määritetään viraston kolmivuotinen jatkuva ohjelma. Siinä esitetään erityisesti tulevana vuonna toteutettavat toimet ja saavutettavat tavoitteet.

Yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa määritetään selkeät painopisteet ja tavoitteet sen varmistamiseksi, että virasto käyttää resurssejaan ja verkostoaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Aikaisempien vuosien työohjelmiin ja yhtenäisiin ohjelma-asiakirjoihin voi tutustua Julkaisut-osiossa.