31/03/2017

Monikielisten verkkosivustojen hallinta – esimerkki hyvästä käytännöstä

 Maaliskuun 30. päivänä 2017 kolme virastoa – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA), Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)  ja Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)  – sai  Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallintotavan palkinnon  kansalaisille ja asiakkaille suunnattujen palveluiden kategoriassa   yhteistyössä kehitetystä innovatiivisesta hankkeesta, joka helpottaa monikielisten verkkosivustojen hallintaa.

Monikielisyys on Euroopan unionin perusperiaate. Se takaa kunkin kielen yhdenvertaisuuden ja sen että kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta kunnioitetaan. Käännös toimii siltana kansojen sekä Euroopan virastojen ja niiden palvelemien EU:n kansalaisten välillä.

Monikielisen verkkosivuston hallinta yli 25 kielellä on kuitenkin haastavaa. Myös ylläpito ja kustannukset ovat todellisia kysymyksiä. Kolmen EU-viraston verkko-, viestintä- ja kieliteknologian ryhmät ovat vastanneet haasteeseen ja tehneet yhteistyötä innovatiivisessa hankkeessa, jossa monikielisten verkkosivustojen ylläpitämisestä tehdään huomattavasti hallittavampaa.

Hankkeen tuloksena syntynyt käännöshallinnan työkalu on täysin yhteensopiva käännöskeskuksen käyttämien järjestelmien ja välineiden kanssa. Se mahdollistaa järkevän ja hallitun käännösprosessin aina sisällön valinnasta siitä tehdyn käännöksen tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Virastot voivat hallita paremmin käännöksen vaiheita ja kustannuksia, ja jopa pienet virastot pystyvät ylläpitämään onnistuneesti monikielisiä verkkosivustoja, mikä helpottaa viestintää EU:n alueella.

Tämä ohjelmisto on julkaistu Drupalin avoimen lähdekoodin tuotteena. Siten se on avoin kaikille yksittäisille ihmisille tai yrityksille, jotka haluavat ylläpitää monikielistä verkkosivustoa, jota voi muokata.

Monikielisyys on perustavanlaatuista Euroopan unionille ja yksi tärkeimpiä tekijöitä, jotka edistävät Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtavaa asemaa turvallisten ja terveellisten työpaikkojen edistäjänä Euroopassa.