Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Siirry sisältöön. Hae UKK Ohjeita Virastosta

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Valitse kieli:

Viraston verkosto
Loading
Sijainti: Pääsivu Tietoa meistä Organisaatio

Organisaatio

Johtaja

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisasetuksessa säädetään, että virastoa johtaa johtaja, jonka johtokunta nimittää komission ehdotuksesta viiden vuoden ajaksi; hänet voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Tri Christa Sedlatschek nimitettiin johtajaksi vuonna 2011.

Christa Sedlatschek on valmistunut Wienin yliopistosta lääketieteen tohtoriksi, ja hänen erikoisalaansa on työterveys.

Johtaja on viraston virallinen edustaja ja vastaa sen päivittäisestä johtamisesta, johon kuuluvat esim. kaikki talous-, hallinto- ja henkilöstöasiat. Johtaja nimitetään tähän toimeen viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimitys on uusittavissa, ja johtaja toimii hallintoneuvoston alaisena.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto esittää tavoitteet ja strategiat sekä määrittää tiedotusta ja lisätoimia vaativat ensisijaiset kysymykset. Se nimittää myös johtajan sekä hyväksyy vuosittaisen hallintasuunnitelman, työohjelman, vuosikertomuksen ja talousarvion.

Hallintoneuvosto koostuu EU-maiden hallitusten, työnantajien, työntekijöiden ja Euroopan komission edustajista samoin kuin joistakin tarkkailijoista.

Hallintoneuvoston puheenjohtajuus kiertää vuosittain kolmen eri intressiryhmän kesken.

Neuvoa-antavat ryhmät

Neuvoa-antavat ryhmät, joihin kuuluu viraston ylläpitämä Euroopan riskienseurantakeskus samoin kuin työympäristöä käsittelevä tiedotus, -viestintä ja -markkinointiyksikkö tarjoavat virastolle trategista neuvontaa ja palautetta. Niiden jäsenet nimittää EU-OSHA ja sen hallintoneuvosto. Mukana on työntekijä- ja työnantajatahojen sekä hallitusten edustajia.

Hallitus

Neljä kertaa vuodessa kokoontuva viraston hallitus toimii ohjausryhmänä, joka valvoo viraston toimivuutta. Se koostuu yhdestätoista hallintoneuvoston jäsenestä.

Koordinointikeskukset

Viraston tärkein työterveys- ja työturvallisuustiedon verkosto koostuu jäsen- ja ehdokasmaissa sekä EFTA-maissa toimivista koordinointikeskuksista. Hallitusten virallisiksi edustajikseen nimittämät koordinointikeskukset ovat yleensä kansallisia työturvallisuus- ja työterveysvirastoja.

Nämä keskukset tukevat viraston aloitteita tiedon ja palautteen avulla sekä toimivat yhteistyössä kansallisten verkostojen kanssa, joissa on mukana hallitusten, työntekijöiden ja työnantajien edustajia. Koordinointikeskukset osallistuvat työpaikkaterveyskampanjoihin, ylläpitävät kansallisia verkkosivustoja sekä nimittävät edustajia viraston asiantuntijaryhmiin.

Asiantuntijaryhmät

Useat asiantuntijaryhmät osallistuvat viraston toimintaan tarjoamalla oman osaamisalansa neuvontaa esim. Internetissä sekä Euroopan riskienseurantakeskuksen kautta ja työympäristötiedotuksen muodossa. Asiantuntijaryhmät ovat kansallisten koordinointikeskusten nimittämiä, ja mukana on työntekijöitä, työnantajia ja Euroopan komissiota edustavia tarkkailijoita.

Aihekeskukset

Aihekeskukset ovat kansallisten työterveys- ja työturvallisuuslaitosten sopimuspohjaisia yhteenliittymiä, jotka keräävät ja analysoivat kansallista tietoa viraston toiminnan avainalueiden tueksi.

Tämänhetkistä aihekeskusta johtaa Työterveyslaitos (TTL)

Henkilöstö

Työterveys- ja työturvallisuusalan, viestinnän ja julkishallinnon asiantuntijoista koostuva pätevä henkilöstö tuo mukanaan suuret määrät tietämystä Euroopan eri puolilta.

 

 

Viraston verkoston rakenne