Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Siirry sisältöön. Hae UKK Ohjeita Virastosta

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Valitse kieli:

Viraston verkosto
Loading
Sijainti: Pääsivu Tietoa meistä Johtajan palsta Tietoa virastosta

Tietoa virastosta

Keitä olemme

 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on sitoutunut muuttamaan Eurooppaa turvallisemmaksi, terveellisemmäksi ja tuottavammaksi paikaksi tehdä työtä. Virasto edistää riskejä ehkäisevää kulttuuria työolojen parantamiseksi Euroopassa.

 

Mitä me teemme

 

Kampanjat:

Lisäämme tietämystä ja levitämme tietoa työterveyden ja -turvallisuuden merkityksestä yhteiskunnan ja talouden vakaudelle ja kasvulle.

Ehkäiseminen

Suunnittelemme ja kehitämme käytännön työvälineitä mikro- ja pk-yrityksille auttamaan työpaikan riskien arvioinnissa. Jaamme myös tietoa sekä kerromme työsuojelun hyvistä käytännöistä erityisesti mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta mutta myös laajemmin.

Kumppanuus

Työskentelemme hallistusten, työmarkkinajärjestöjen, EU:n elinten ja verkostojen sekä yksityisten yritysten rinnalla. Äänemme moninkertaistuu työsuojeluasioiden verkostossa, jota koordinointikeskukset edustavat kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, EFTA-maissa, EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.

Tutkimus

Tunnistamme ja arvioimme uusia ja esiin nousevia riskejä, edistämme työterveyden ja -turvallisuuden sisällyttämistä kaikille yhteiskunnan aloille, esimerkiksi koulutukseen, kansanterveyteen ja tutkimukseen.

 

Miten se tehdään
 


 

TERVEELLINEN TYÖ -KAMPANJA

Päätehtävämme on lisätä tietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä edistää sitä eri kohderyhmissä koko Euroopassa.

VUOROVAIKUTTEINEN ONLINE-RISKINARVIOINTIHANKE (OiRA)

EU-OSHAn vetämässä hankkeessa kehitetään helppokäyttöistä ja ilmaista verkkosovellusta tarkoituksena saada aikaan verkossa käytettäviä riskinarviontivälineitä.

ESENER-YRITYSTUTKIMUS

Euroopan laajuisessa yrityskyselyssä tutkitaan johtajien ja työntekijäedustajien näkemyksiä siitä, miten heidän työpaikkansa terveys- ja turvallisuusriskejä hallitaan.

ENNAKOINTIHANKKEET

Innovatiiviset hankkeet, joiden avulla tehdään ennusteita vuoteen 2020 saakka aiheista, jotka kattavat uudet teknologiat vihreissä työpaikoissa ja niiden mahdollisen vaikutuksen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

NAPO-elokuvat

Tietokonegrafiikkana toteutettu elokuvasarja. Tarinat ovat opettavaisia, ja niissä on työelämän hahmoja, jotka kohtaavat työturvallisuuskysymyksiä.

Napo Consortium logo