EU-OSHAn arviointiraportit

Päätöksenteon parantamiseksi EU-OSHA suorittaa ennakko- ja jälkiarviointeja varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti. Arvioinneissa arvioidaan, onko viraston työ hyödyllistä käyttäjille, tuoko se lisäarvoa muiden tekemään työhön ja yleisesti sitä, onko tavoitteet saavutettu.

Arvioinnit perustuvat monivuotiseen arviointiohjelmaan, joka on mukautettu monivuotiseen ohjelmasykliin.

Virastosta ja sen toiminnasta tilataan yleisarviointi viiden vuoden välein. Vuodesta 2019 lähtien tämän yleisen arvioinnin on suorittanut komissio.

Jäljempänä on linkit viraston yleistä arviointia koskeviin raportteihin.

EU-OSHAn yleiset arvioinnit