You are here

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toiminnan arviointiraportit

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto toteuttaa arviointiohjelmia, joissa arvioidaan, ovatko viraston toimet käyttäjien kannalta merkityksellisiä ja kestäviä ja onko tavoitteet saavutettu.

Ulkopuolinen toimeksisaaja tekee joka viides vuosi virastosta ja sen suorituskyvystä yleisen arvioinnin. Siinä esitetään viraston aikaansaamat tulokset.

Jäljempänä on linkkejä viraston tärkeimpiin arviointiraportteihin (kaikki ainoastaan englanniksi).