You are here

EU-OSHAn arviointiraportit

Päätöksenteon parantamiseksi EU-OSHA suorittaa ennakko- ja jälkiarviointeja varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti. Arviointeja tehdään sen arvioimiseksi, onko viraston työ asianmukaista käyttäjien kannalta ja kestävää, ja onko tavoitteet täytetty.

Arvioinnit perustuvat monivuotiseen arviointiohjelmaan, joka on mukautettu monivuotiseen ohjelmasykliin.

Ulkoinen toimeksisaaja arvioi yleisesti virastoa ja sen toimintaa viiden vuoden välein. Näin dokumentoidaan viraston saavuttamat tulokset.

Jäljempänä on linkit viraston yleistä arviointia koskeviin raportteihin ja toimintaa koskeviin tietoihin.

EU-OSHAn yleiset arvioinnit

Keskeiset suorituskykyindikaattorit ja tärkeimpien arviointien tulokset

Tulokset vuodelta 2015 Tulokset vuodelta 2016