You are here

Bulgarian EU-puheenjohtajakausi


BG-logo-2017EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona toimii kulloinkin yksi 28 jäsenvaltion hallituksista. Puheenjohtajuus siirtyy jäsenvaltiolta toiselle kuuden kuukauden välein, vuosittain aina 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Puheenjohtajuus tuo mukanaan huomattavan vastuun: puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio johtaa EU:n neuvoston kokouksia toimikautensa aikana. Neuvosto on yksi EU:n tärkeimmistä päättävistä elimistä. Lisäksi puheenjohtajavaltion vastuulla on varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat sopusointuisesti, neuvottelevat tarvittaessa kompromisseista ja toimivat aina koko EU:n edun mukaisesti.

Puheenjohtajan työohjelman jakaa kolme jäsenvaltiota (”puheenjohtajakolmikko”) 18 kuukauden ajan. Puheenjohtajavaltio asettaa yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka se haluaa saavuttaa toimikautensa aikana, ja laatii yhdessä kahden muun kolmikkoon kuuluvan valtion kanssa pitemmän aikavälin tavoitteet, joita ei realistisesti ajatellen voi saavuttaa kuudessa kuukaudessa.

Bulgariasta tuli puheenjohtajavaltio 1. tammikuuta 2018. Nykyinen puheenjohtajakolmikko (Viro, Bulgaria ja Itävalta) jatkaa 18 kuukautta kestävän yhteisen ohjelmansa täytäntöönpanoa.

Bulgarian puheenjohtajakaudella keskitytään

  • konsensukseen parantamalla EU:n kansalaisten turvallisuutta ja hallitsemalla maahanmuuttoa tehokkaasti
  • kilpailukykyyn keskittymällä sisämarkkinoiden vahvistamiseen
  • koheesioon investoimalla talouskasvuun ja työpaikkoihin yhtenäisyyden ja yhteisvastuun varmistamiseksi.

Tutustu Bulgarian puheenjohtajakauden verkkosivustoon

Katso video ”Mikä on neuvoston puheenjohtajavaltio ja miten se toimii?”