You are here

Romanian EU-puheenjohtajakausi


EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona toimii kulloinkin yksi 28 jäsenvaltion hallituksista. Puheenjohtajuus siirtyy jäsenvaltiolta toiselle kuuden kuukauden välein, vuosittain aina 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Puheenjohtajuus tuo mukanaan huomattavan vastuun: puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio johtaa EU:n neuvoston kokouksia toimikautensa aikana. Neuvosto on yksi EU:n tärkeimmistä päättävistä elimistä. Lisäksi puheenjohtajavaltion vastuulla on varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat sopusointuisesti, neuvottelevat tarvittaessa kompromisseista ja toimivat aina koko EU:n edun mukaisesti.

Puheenjohtajan työohjelman jakaa kolme jäsenvaltiota (”puheenjohtajakolmikko”) 18 kuukauden ajan. Puheenjohtajavaltio asettaa yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka se haluaa saavuttaa toimikautensa aikana, ja laatii yhdessä kahden muun kolmikkoon kuuluvan valtion kanssa pitemmän aikavälin tavoitteet, joita ei realistisesti ajatellen voi saavuttaa kuudessa kuukaudessa.

Uusi puheenjohtajakolmikko aloittaa toimikautensa 1.1.2019. Romania toimii puheenjohtajana ensimmäisen kauden ajan 1.1.–30.6.2019, minkä jälkeen puheenjohtajana toimivat vuorollaan Suomi ja Kroatia. Nämä maat työskentelevät yhdessä pannakseen täytäntöön 18 kuukauden pituisen yhteisen ohjelman..

Romania painottaa puheenjohtajakauden toimissaan eurooppalaisten tarpeita sekä keskittyy seuraaviin laajoihin aiheisiin:

  • innovaatiot, kestävä kehitys, työllisyys ja sosiaaliset oikeudet
  • Euroopan turvallisuus ja vakaus
  • Euroopan kansainvälisen aseman vahvistaminen
  • yhteisten eurooppalaisten arvojen edistäminen, esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, demokratian, kunnioituksen ja suvaitsevaisuuden edistäminen.

Prioriteetit perustuvat komission tavoitteisiin sekä edellisen puheenjohtajakolmikon (Viro, Bulgaria ja Itävalta) nimeämiin kysymyksiin. Jokainen valtio voi myös painottaa merkityksellisiksi kokemiaan aiheita.

Romanian puheenjohtajakauden verkkosivusto

Katso video ”Mitä neuvoston puheenjohtajuus on ja miten se toimii?”