EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimii kulloinkin yhden jäsenvaltion kansallinen hallitus. Puheenjohtajuus siirtyy jäsenvaltiolta toiselle kuuden kuukauden välein joka vuosi aina 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Puheenjohtajavaltio kantaa vastuun Euroopan unionin neuvoston kokousten johtamisesta toimikaudellaan. Neuvosto on yksi EU:n tärkeimmistä päättävistä elimistä. Lisäksi puheenjohtajavaltion vastuulla on varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat sopuisasti, neuvottelevat kompromisseista tarvittaessa ja toimivat aina koko EU:n edun mukaisesti.

Kolme jäsenvaltiota, puheenjohtajakolmikko, jakaa 18 kuukauden ajan puheenjohtajan työohjelman. Puheenjohtajavaltio asettaa yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka se haluaa saavuttaa toimikautensa aikana, ja laatii yhdessä kahden muun puheenjohtajakolmikkoon kuuluvan valtion kanssa pidemmän aikavälin tavoitteet, joita ei voi saavuttaa kuudessa kuukaudessa.

EU:n neuvoston verkkosivuilla on lisätietoja nykyisestä puheenjohtajakaudesta.