You are here

Viron EU-puheenjohtajakausi


EE-logo-2017EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona toimii kulloinkin yksi 28 jäsenvaltion hallituksista. Puheenjohtajuus siirtyy jäsenvaltiolta toiselle kuuden kuukauden välein, vuosittain aina 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Puheenjohtajuus tuo mukanaan huomattavan vastuun: puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio johtaa EU:n neuvoston kokouksia toimikautensa aikana. Neuvosto on yksi EU:n tärkeimmistä päättävistä elimistä. Lisäksi puheenjohtajavaltion vastuulla on varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat sopusointuisesti, neuvottelevat tarvittaessa kompromisseista ja toimivat aina koko EU:n edun mukaisesti.

Puheenjohtajan työohjelman jakaa kolme jäsenvaltiota (”puheenjohtajakolmikko”) 18 kuukauden ajan. Puheenjohtajavaltio asettaa yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka se haluaa saavuttaa toimikautensa aikana, ja laatii yhdessä kahden muun kolmikkoon kuuluvan valtion kanssa pitemmän aikavälin tavoitteet, joita ei realistisesti ajatellen voi saavuttaa kuudessa kuukaudessa.

Uusi puheenjohtajakolmikko aloittaa toimikautensa 1. heinäkuuta 2017. Viro toimii neuvoston puheenjohtajana puheenjohtajakolmikon ensimmäisen puolivuotiskauden 1. heinäkuuta 2017 ja 31. joulukuuta 2017 välisenä aikana, minkä jälkeen puheenjohtajuutta hoitavat Bulgaria ja sen jälkeen Itävalta. Nämä maat työskentelevät yhdessä pannakseen täytäntöön 18 kuukautta kestävän yhteisen ohjelmansa.

Viron puheenjohtajakauden ensisijaisia tavoitteita ovat:

  • Euroopan avoimen ja innovatiivisen talouden edistäminen kehittämällä liiketoimintaympäristö, joka tukee tietoon perustuvaa kasvua ja kilpailukykyä
  • turvallisuuden takaaminen Euroopassa
  • digitalisoinnin lisääminen Euroopassa ja vapaan datavirran tukeminen
  • varmistaa, että Eurooppa on osallistava ja kestävä
  • tarttua työn jatkuvasti muuttuvan luonteen haasteisiin painottamalla työntekijöiden oikeuksia, osaamisen kehittämistä ja kaikille avoimena olevaa mahdollisuutta työllistyä.

Tutustu Viron puheenjohtajakauden verkkosivustoon

Katso video "Mikä on neuvoston puheenjohtajavaltio ja miten se toimii?"