You are here

Itävallan puheenjohtajakausi


BG-logo-2017EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona toimii kulloinkin yksi 28 jäsenvaltion hallituksista. Puheenjohtajuus siirtyy jäsenvaltiolta toiselle kuuden kuukauden välein, vuosittain aina 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Puheenjohtajuus tuo mukanaan huomattavan vastuun: puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio johtaa EU:n neuvoston kokouksia toimikautensa aikana. Neuvosto on yksi EU:n tärkeimmistä päättävistä elimistä. Lisäksi puheenjohtajavaltion vastuulla on varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat sopusointuisesti, neuvottelevat tarvittaessa kompromisseista ja toimivat aina koko EU:n edun mukaisesti.

Puheenjohtajan työohjelman jakaa kolme jäsenvaltiota (”puheenjohtajakolmikko”) 18 kuukauden ajan. Puheenjohtajavaltio asettaa yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka se haluaa saavuttaa toimikautensa aikana, ja laatii yhdessä kahden muun kolmikkoon kuuluvan valtion kanssa pitemmän aikavälin tavoitteet, joita ei realistisesti ajatellen voi saavuttaa kuudessa kuukaudessa.

Itävalta toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana 1. heinäkuuta 2018 lähtien. Nykyinen puheenjohtajakolmikko (Viro, Bulgaria ja Itävalta) jatkaa 18 kuukautta kestävän ohjelmansa täytäntöönpanoa.

Itävallan ”vihreä puheenjohtajakausi” edistää kestävyyttä ja keskittyy seuraaviin laajoihin aiheisiin:

  • turvallisuus ja muuttoliike
  • vaurauden ja kilpailukyvyn turvaaminen digitalisoinnin avulla
  • vakaus naapuruusmaissa.

Työsuojelun osalta Itävallan puheenjohtajakauden tavoitteena on saada päätökseen neuvottelut karsinogeenidirektiivin muuttamisesta, sillä syöpä on edelleen työperäisten kuolemien suurin syy EU:ssa.

EU-OSHA osallistuu konferenssiin Reducing the burden of occupational cancer in the EU – a shared problem with common solutions (työperäisen syövän aiheuttaman taakan vähentäminen EU:ssa - yhteinen ongelma, yhteiset ratkaisut), joka pidetään 24.–25. syyskuuta. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta riskeistä, jotka aiheutuvat altistumisesta karsinogeeneille työpaikalla, ja vaihtaa hyviä käytäntöjä viraston kampanjan ”Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät” ja karsinogeeneja koskevan etenemissuunnitelman puitteissa.

Itävallan puheenjohtajakauden verkkosivusto

Katso video ”Mikä on neuvoston puheenjohtajavaltio ja miten se toimii?”