Kroatian EU-puheenjohtajakausi

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona toimii kulloinkin yksi 28 jäsenvaltion hallituksista. Puheenjohtajuus siirtyy jäsenvaltiolta toiselle kuuden kuukauden välein, vuosittain aina 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Puheenjohtajuus tuo mukanaan huomattavan vastuun: puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio johtaa EU:n neuvoston kokouksia toimikautensa aikana. Neuvosto on yksi EU:n tärkeimmistä päättävistä elimistä. Lisäksi puheenjohtajavaltion vastuulla on varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat sopusointuisesti, neuvottelevat tarvittaessa kompromisseista ja toimivat aina koko EU:n edun mukaisesti.

Puheenjohtajan työohjelman jakaa kolme jäsenvaltiota (”puheenjohtajakolmikko”) 18 kuukauden ajan. Puheenjohtajavaltio asettaa yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka se haluaa saavuttaa toimikautensa aikana, ja laatii yhdessä kahden muun kolmikkoon kuuluvan valtion kanssa pitemmän aikavälin tavoitteet, joita ei realistisesti ajatellen voi saavuttaa kuudessa kuukaudessa.

Kroatiasta tulee EU:n neuvoston puheenjohtaja 1. tammikuuta 2020. Kroatiaa edelsivät tässä tehtävässä Romania ja Suomi, ja maan tavoitteena on saavuttaa kolmikon yhteisessä ohjelmassa vahvistetut tavoitteet.

Kroatian mottona on ”Vahva Eurooppa haasteiden maailmassa”, ja sen painopisteinä kuuden kuukauden puheenjohtajakauden aikana ovat kasvava Eurooppa, yhteyksien Eurooppa, suojeleva Eurooppa sekä vaikutusvaltainen Eurooppa.

Kroatian puheenjohtajakauden teemat noudattelevat Eurooppa-neuvoston vuosien 2019–2024 strategista ohjelmaa ja uuden Euroopan komission poliittisia suuntaviivoja.

Puheenjohtajakaudella keskitytään lujittamaan digitalisaatiota koskevaa toimintaohjelmaa sekä tukemaan Euroopan teollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä. Muita tavoitteita ovat naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla sekä parempien tulevaisuudennäkymien luominen nuorille.

Kroatia on puheenjohtajavaltiona ilmoittanut sitoutuneensa vahvistamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Pilarilla pyritään varmistamaan monenlaisten oikeuksien toteutuminen EU-kansalaisten elämässä. Näitä oikeuksia ovat mm. oikeus terveydenhuoltoon, oikeudenmukaisiin työoloihin, kohtuulliseen palkkaan, elinikäiseen oppimiseen sekä hyvään työ- ja yksityiselämän tasapainoon.

Tutustu Kroatian EU-puheenjohtajakauden verkkosivustoon

Katso video ”Mitä neuvoston puheenjohtajuus tarkoittaa ja miten se toimii?”