Vuotuinen konsolidoitu toimintakertomus

Konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen julkaiseminen viraston toiminnasta ja saavutetuista tavoitteista on yksi tapa varmistaa toiminnan avoimuus ja vastuullisuus.

EU-OSHAn pääjohtaja laatii kunakin varainhoitovuonna kertomuksen viraston työstä ja toiminnasta. Se noudattaa yhtenäisen ohjelma-asiakirjan mukaista vuosikertomuksen rakennetta ja kuvaa suunnitelmassa hahmoteltujen keskeisten tavoitteiden ja toimien toteutumista. Siinä tarkastellaan myös resursseja, joita on hyödynnetty tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Vuotuinen toimintakertomus toimii myös pääjohtajan tilannekatsauksena, joka kattaa esimerkiksi sisäisen valvonnan kehyksen täytäntöönpanon, mukaan lukien sisäisten ja ulkoisten tarkastusten tulokset, ulkoisen arviointijärjestelmän ja suoritusindikaattoreiden tulokset sekä tietoa taloudesta ja henkilöresursseista.

EU-OSHAn hallintoneuvosto analysoi ja arvioi toimintakertomuksen. Tämä on tärkeä vaihe arvioitaessa talousarvion toteutumista kyseisenä vuonna (vastuuvapausmenettely, jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat mukana).

Aikaisempien vuosien konsolidoituihin toimintakertomuksiin voi tutustua Julkaisut-osiossa.