Vuotuinen toimintakertomus

EU-OSHA varmistaa toimintansa avoimuuden ja vastuullisuuden muun muassa julkaisemalla vuosikertomuksia, joissa kuvataan viraston toimintaa ja saavutuksia.

EU-OSHAn pääjohtaja laatii kunakin varainhoitovuonna kertomuksen viraston työstä ja toiminnasta. Se noudattaa ohjelma-asiakirjaan sisältyvien vuotuisten työohjelmien rakennetta, ja siihen sisältyy kuvataan suunnitelmassa hahmoteltujen tärkeiden tavoitteiden ja toimien toteutuminen. Siinä selvitetään myös käytetyt resurssit viraston tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Vuotuinen toimintakertomus toimii myös pääjohtajan tilannekatsauksena, joka kattaa esimerkiksi sisäisen valvonnan kehyksen täytäntöönpanon, mukaan lukien sisäisten ja ulkoisten tarkastusten tulokset, ulkoisen arviointijärjestelmän ja suoritusindikaattoreiden tulokset sekä tietoa taloudesta ja henkilöresursseista.

EU-OSHAn hallintoneuvosto analysoi ja arvioi toimintakertomuksen. Tämä on tärkeä vaihe arvioitaessa, miten virasto on toteuttanut kyseisen vuoden talousarvion (vastuuvapausmenettely, jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat mukana).