Lehdistötiedotteet
JULKAISTAVAKSI HETI - 05/06/2019 - 12:00

Annetaan tunnustusta 25 vuotta kestäneelle Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja sen kumppaniverkoston työlle

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto järjestää 5. kesäkuuta  Bilbaossa tapahtuman, jossa juhlitaan turvallisuuden ja terveyden puolesta Euroopassa 25 vuoden aikana tehtyä yhteistyötä. Tapahtuma tarjoaa tilaisuuden kiittää kaikkia niitä, jotka ovat työskennelleet virastossa 25 vuoden aikana sekä esitellä sen monia huomattavia saavutuksia.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Bilbaon virasto, toivottaa merkkihenkilöt, kumppaniverkostonsa sekä entiset ja nykyiset työntekijänsä tervetulleiksi tapahtumaan kotikaupungissaan Bilbaossa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto antaa puheissa ja paneelikeskusteluissa tunnustusta kaikille yhteistyökumppaneilleen ja näiden osallistumiselle 25:n viime vuoden aikana.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava Euroopan komission jäsen Marianne Thyssen esittää onnittelunsa ja tiivistää tämän Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tärkeän välietapin merkityksen: ”Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto perustettiin 25 vuotta sitten varmistamaan, että kaikki ja ennen kaikkea työntekijät ja työnantajat ovat selvillä terveys- ja turvallisuuslainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanon hyvistä käytännöistä.”

Kahdessa paneelikeskustelussa osallistujat saavat tilaisuuden pohtia Euroopassa 25 vuoden aikana työsuojelun alalla aikaansaatuja onnistumisia sekä tarkastella tulevaisuutta. Aiheita ovat muun muassa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston perustamisen taustalla olleet syyt, sen ennakoiva lähestymistapa digitaaliteknologiaan, EU:n laajenemisen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mullistava luonne. Osallistujat pohtivat myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lippulaivahankkeiden, kuten Terveellinen työ -kampanjoiden, OiRA-työkalun ja ESENER-tutkimuksen, menestystä ja erityisesti niiden olennaisen tärkeää tehtävää mikroyritysten ja pk-yritysten tukemisessa.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston pääjohtajan Christa Sedlatschekin mukaan viraston suurimpia saavutuksia on se, että sillä on nyt hyvät yhteydet yrityksiin koko Euroopassa. ESENER-tutkimuksen kaltaiset lippulaivahankkeet lujittavat yhteyksiä entisestään, koska siinä tunnistetaan yritysten ja niiden työntekijöiden tarpeita.

Jatkuvan tuen ja nykyisiin ja tuleviin työsuojeluhaasteisiin puuttumisen merkitystä korostaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston entinen johtaja Jukka Takala, joka toistaa yhden viraston keskeisen viestin: ”Hyvä työsuojelu tarkoittaa taloudellista menestystä. Meidän on saatava tämä viesti perille poliitikoille sekä muutettava asenteita ja pitkän aikavälin ajattelua.”

Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että viraston Euroopan laajuiset kumppanuudet ja kolmikantainen työskentelytapa ovat sen menestyksen avaimia. Kuten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston entinen johtaja Hans-Horst Konkolewsky huomauttaa: ”Virasto on todistanut, että sen perustana oleva malli – kolmikantainen virasto, jolla on koordinointikeskusten ja kumppanien verkosto jäsenvaltioissa ja kumppanimaissa – on tehokas. Tämä malli on ollut ratkaisevan tärkeä rakennettaessa yhteistä ymmärrystä siitä, mihin suuntaan työntekijöiden suojelussa halutaan edetä.”

Suora verkkolähetys keskiviikkona 5. kesäkuuta klo 15.30 (Keski-Euroopan aikaa)

Katso komission jäsenen Thyssenin videoviesti

Pysy mukana 25-vuotisjuhlinnassamme seuraamalla sitä käsittelevää verkkosivua.

Huomautuksia toimittajalle: 
1.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

http://osha.europa.eu

2.

Vuonna 2019 EU-OSHA juhlii 25:ttä syntymäpäiväänsä – neljännesvuosisata yhteistyötä turvallisen ja terveellisen Euroopan puolesta. Virasto juhlistaa taivaltaan muistelemalla työsuojelun keskeisiä virstanpylväitä ja saavutuksia sekä katsomalla eteenpäin työsuojelun tulevaisuuden haasteisiin. Viraston sitoutumista parantaa terveyttä ja turvallisuutta työpaikoilla juhlistetaan kaikkialla Euroopassa koko vuoden ajan erilaisen toiminnan muodossa ja jakamalla tietoa. Käy 25-vuotisjuhlavuoden verkkosivullamme. Saat sieltä lisätietoa juhlavuoden 2019 toiminnasta ja tapahtumista. Seuraa tunnistetta #EUOSHA25.