You are here

Lehdistötiedotteet
JULKAISTAVAKSI HETI - 21/06/2016 - 01:45

Yli 100 yhteistyökumppania eri puolilta Eurooppaa on sitoutunut Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjaan.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on vahvistanut ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat viralliset kampanja- ja mediakumppanit, jotka ovat mukana vuosien 2016–2017 Euroopan laajuisessa kampanjassa Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa. Virallisten kampanjakumppanien verkosto koostuu eurooppalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä ja järjestöistä, jotka edustavat monia eri aloja, kuten työnantajien ja työntekijöiden liittoja, teknologiafoorumeja, kansalaisjärjestöjä ja monikansallisia yrityksiä. Kampanjan mediakumppanit ovat myös yhdistäneet voimansa lisätäkseen tietoisuutta julkaisujensa ja internetin kautta.

EU:n työntekijöistä 27 % uskoo, että he eivät pysty tekemään samaa työtä 60 ikävuoteen saakka. Kaikkien työntekijäsukupolvien työuraa on parannettava, ja kestävää työtä ja terveenä ikääntymistä on edistettävä.

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan aiheena on kestävän työuran tavoite, jossa otetaan huomioon työvoiman ikääntyminen. Keskeisenä sanomana on koko työuran kestävä ongelmien ehkäiseminen, jossa riskinarviointi on työtapaturmien ja työperäisten sairauksien torjunnan perustana yhdistettynä kuntoutukseen, työhönpaluuseen ja elinikäiseen oppimiseen.

 

EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek kertoi kampanjakumppanien tärkeästä merkityksestä seuraavasti: "EU:n työntekijöistä 27 prosenttia uskoo, että he eivät pysty tekemään samaa työtä 60 ikävuoteen saakka. Kaikkien työntekijäsukupolvien työuraa on parannettava ja kestävää työtä ja terveenä ikääntymistä on edistettävä. Näiden tavoitteiden kannalta erittäin tärkeää on riskien ennaltaehkäisy. Vuosien 2016–2017 kampanjaan liittymällä organisaatiot voivat näyttää esimerkkiä ja olla toteuttamassa ensimmäisten joukossa ikääntymisen hallintaan liittyviä käytännön ratkaisuja työpaikoilla. Niiden panos on olennaisen tärkeä kampanjan saattamiseksi mahdollisimman laajan yleisön tietoon.

 

Ensimmäisessä vaiheessa mukaan tulleet viralliset kampanjakumppanit ovat suurelta osin organisaatioita, jotka ovat uusineet sitoumuksensa osallistuttuaan menestyksekkäästi vuosien 2014–2015 Terveellinen työ – stressi hallinnassa ‑kampanjaan. Ne hyötyvät monista kumppanuuden tarjoamista eduista, joita ovat muun muassa näkyvyyden lisääntyminen, kampanjatyökalut ja -aineisto sekä verkostoituminen ja oppiminen kokemustenvaihdon kautta.

 

EAY:n (Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön) pääsihteeri Luca Visentini kertoi, mitä hän odottaa viralliselta kampanjakumppanuudelta: "EAY odottaa kampanjan lisäävän tietoisuutta tarpeesta ottaa työntekijät ja työsuojelukomiteat mukaan parantamaan ongelmien ehkäisemistä kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla työpaikoilla. Sen odotetaan myös lisäävän tietoisuutta vaadittavista lainsäädäntötoimista työolojen parantamiseksi Euroopassa.

 

BusinessEuropen pääjohtaja Markus J. Beyrer totesi organisaationsa osallistumisesta kampanjaan: "On selvitettävä, miten työntekijät voivat pysyä työssä pidempään, terveinä ja tuotteliaina koko työuran ajan. Samalla olisi vältettävä ihmisten ikään liittyvää yleistämistä ja stereotypioita. Toivomme, että kampanja auttaa työnantajia antamalla heille asiasta hyödyllisiä tietoja ja välineitä."

 

Virallisilla kampanjakumppaneilla on myös tilaisuus osallistua lukuisiin tapahtumiin ja toimiin. Niistä esimerkkinä on mahdollisuus osallistua Terveellinen työ -kampanjan hyvien käytäntöjen kilpailuun erityisessä kampanjakumppanien luokassa. Myös kumppanit itse järjestävät säännöllisesti hyvien käytäntöjen vaihtoon liittyviä tapahtumia kampanjan aikana. Niissä organisaatiot voivat keskustella ja saada toisiltaan tietoa onnistuneista ikääntymiseen liittyvistä työsuojelukäytännöistä.

 

Suunnitelmien mukaan toisen vaiheen kampanjakumppanit tulevat mukaan syksyllä 2016. EU-OSHA kehottaa asiasta kiinnostuneita tekemään sähköisen hakemuksen syyskuuhun 2016 mennessä.

 

Tähän mennessä kampanjaan liittyneihin mediakumppaneihin kuuluu työsuojeluasioihin perehtyneitä eurooppalaisia toimittajia, jotka käyttävät verkostojaan, painettuja lehtiä, verkkolehtiä ja sosiaalista mediaa kanavina kampanjan ja sen sanoman mainostamisessa. He myös järjestävät tapahtumia, sisällyttävät kampanja-aineistoa koulutukseen, mainostavat Euroopan hyvien käytäntöjen kilpailua ja kannustavat ehdokkaiden nimeämiseen.

 

Linkit:

 

Vuosien 2016–2017 kampanjan viralliset yhteistyökumppanit:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Vuosien 2016–2017 kampanjan mediakumppanit:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö) (2015), kuudes Euroopan työoloja koskeva tutkimus – 2015.

Huomautuksia toimittajalle: 
1.

Vuosien 2016–2017 Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjalla lisätään tietoa asianmukaisesta työsuojelusta huolehtimisen ja riskien ehkäisyn merkityksestä koko työuran aikana. Lisäksi siinä korostetaan, että työn sovittaminen yksilöllisiin kykyihin on tärkeää riippumatta siitä, onko työntekijän ura vasta alussa vai jo loppumassa. Aiempien Terveellinen työ -kampanjoiden tapaan tätä kampanjaa koordinoivat kansallisella tasolla Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansalliset koordinointikeskukset, ja sen tukena ovat viralliset kampanja- ja mediakumppanit.

Kampanja käynnistetään 15. huhtikuuta 2016. Kampanja-aikataulun tärkeimpiä päivämääriä ovat muun muassa Euroopan työterveyden ja työturvallisuuden teemaviikko (lokakuussa 2016 ja 2017) ja Terveellinen työ -kampanjan hyvien käytäntöjen palkintoseremonia (huhtikuussa 2017). Kampanja päättyy (marraskuussa 2017) Terveellinen työ -huippukokoukseen, johon kaikki kampanjaan osallistuneet kokoontuvat yhdessä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa arvioimaan kampanjan saavutuksia ja saatuja kokemuksia.

2.

Kaksivuotiset Terveellinen työ -kampanjat toteutetaan yli 30:ssä Euroopan maassa, ja ne ovat maailman suurimpia työsuojelukampanjoita omalla alallaan. Niiden keskeisenä sanomana on, että työsuojelun menestyksekäs hallinta on hyväksi työntekijöille, liiketoiminnalle ja koko yhteiskunnalle.

3.

The Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työsuojelutietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tietoisuuskampanjoita. Viraston on perustanut vuonna 1994 Euroopan unioni, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Se kokoaa yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n 28 jäsenmaan ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

http://osha.europa.eu