You are here

Lehdistötiedotteet
JULKAISTAVAKSI HETI - 26/06/2018 - 01:30

Yli 100 kumppania sitoutuu kampanjaan Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkistaa viralliset kampanjakumppanit ja mediakumppanit, jotka liittyvät sen vuosien 2018–2019 Euroopan kattavaan työsuojelukampanjaan Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät. Näiden kumppanien tuki on ratkaisevan tärkeä kampanjan onnistumisen kannalta, ja kampanjakumppanit saavat siitä puolestaan hyvin monenlaisia etuja ja mahdollisuuksia.

Liittymällä kampanjaan kumppanit voivat parantaa omia käytäntöjään, kun ne hyötyvät kampanjan runsaasta hyviä käytäntöjä koskevasta aineistosta ja erinomaisista mahdollisuuksista verkostoitua ja jakaa kokemuksia.”

EU-OSHA toivottaa mielihyvin tervetulleiksi vuosien 2018–2019 Terveellinen työ -kampanjan viralliset kampanjakumppanit. Monet aiemmat kumppanit sitoutuvat jälleen kerran työsuojelun parantamiseen Euroopassa ja hyötyvät siten edelleen eduista, joita osallistuminen heille tarjoaa: suurempi näkyvyys, etuoikeutettu kampanjavälineiden ja -aineiston saanti, verkostoituminen ja mahdollisuus osallistua hyvien käytäntöjen vaihtoon. Lisäksi olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että meillä on käytettävissämme merkittävä ryhmä mediakumppaneita, jotka ovat innokkaita auttamaan meitä levittämään kampanjan viestejä ja lisäävät tietoisuutta asiasta kanaviensa kautta.

EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek kertoi kampanjakumppanien tärkeydestä seuraavaa: ”Kumppanimme ovat oleellisen tärkeitä kampanjan onnistumisen kannalta, sillä ne voivat vaikuttaa työntekijöihin ja työnantajiin näyttämällä esimerkkiä. Vaarallisille aineille altistuminen työpaikalla on poistettava tai sitä olisi ainakin hallittava tehokkaasti, jotta voitaisiin varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys sekä yritysten ja yhteiskunnan taloudellinen menestys. Kyseessä on 38 % EU:n yrityksistä.[1] Liittymällä kampanjaan kumppanit voivat parantaa omia käytäntöjään, kun ne hyötyvät kampanjan runsaasta hyviä käytäntöjä koskevasta aineistosta ja erinomaisista mahdollisuuksista verkostoitua ja jakaa kokemuksia.”

Kampanjakumppanit toteuttavat hyvin monenlaista toimintaa. Ne muun muassa jakavat kampanja-aineistoa, käyvät henkilökohtaisia keskusteluja työntekijöiden kanssa, osallistuvat hyvien käytäntöjen vaihdon tapahtumiin ja tekevät yhteistyötä kansallisten koordinointikeskusten kanssa. Ne käyttävät myös hyväkseen EU-OSHAn online-välineitä ja -resursseja vaarallisten aineiden hallintaan työpaikallaan, esimerkiksi

Kampanjakumppanit suunnittelevat ahkerasti monenlaista kiinnostavaa toimintaa tuleville kuukausille, muun muassa vaarallisia aineita koskevia visailuja työpaikoille sekä konferensseja ja työpajoja, jotka levittävät kampanjan viestejä eri puolille Eurooppaa ja muuallekin.

Kampanjakumppanien tuella EU-OSHAn johtaman kampanjan Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät tarkoituksena on

  • lisätä tietoisuutta vaarallisten aineiden hallinnan tärkeydestä
  • tarjota selkeää neuvontaa lainsäädäntökehyksestä
  • edistää riskinarviointi- ja riskinehkäisykulttuuria
  • tarjota käytännön välineitä ja hyvien käytäntöjen esimerkkejä yritysten tueksi
  • lisätä tietoisuutta riskeistä, jotka liittyvät altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille työssä
  • kohdentaa toimia työntekijäryhmiin, joilla on erityistarpeita ja suurempi altistumisriski.

Katso, mitkä ovat virallisia kampanjakumppaneita

Katso, mitkä ovat kampanjan mediakumppaneita

Tutustu kampanjan ”Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät” verkkosivustoon
[1] EU-OSHAn uusista ja kehittyvistä riskeistä Euroopan yrityksille tekemässä toisessa kyselytutkimuksessa (ESENER-2) 38 prosenttia yrityksistä ilmoitti, että niiden työpaikoilla on kemiallisia tai biologisia aineita nesteiden, savun tai pölyn muodossa (EU-OSHA, 2015).

Huomautuksia toimittajalle: 
1.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

http://osha.europa.eu