Lehdistötiedotteet
JULKAISTAVAKSI HETI - 25/06/2019 - 01:15

Innovatiivinen työpaikan riskinarviointityökalu OiRA lähtee maailmalle

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on tyytyväinen, että monikansallinen autonvalmistaja Daimler on ottanut käyttöön viraston vuorovaikutteisen riskinarvioinnin verkkotyökalun (OiRA). OiRAn pohjalta Daimlerin työsuojeluosasto Saksassa on kehittänyt ja muokannut yrityksen käyttöön sopivan työpaikan riskinarviointityökalun.

OiRAn käyttö niin suuressa monikansallisessa yrityksessä nostaa sen profiilia ja lujittaa sen mainetta tehokkaana riskinarviointialustana.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ja Daimler tukevat Vision Zero -ohjelmaa ja sen näkemystä, että kaikki työpaikasta johtuvat tapaturmat, sairaudet ja haitat voidaan estää. Tämä tavoitteenaan Daimlerin työsuojeluosasto Saksassa pyrkii yhdessä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa tekemään työpaikoista mahdollisimman turvallisia. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtaja Sedlatschek korostaa, että ”sen lisäksi, että Daimler täyttää omat erityiset riskinarviointitarpeensa, sen toimenpiteet ovat hyödyksi myös laajemmalle OiRA-yhteisölle, koska kehitettyjä ohjelmisto-ominaisuuksia voidaan helposti muokata ja ottaa käyttöön muissa organisaatiossa, mikä säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi OiRAn käyttö niin suuressa monikansallisessa yrityksessä nostaa sen profiilia ja lujittaa sen mainetta tehokkaana riskinarviointialustana.”

Johtaja Sedlatschek sekä viraston työntekijöitä ja Saksan koordinointikeskusten verkoston edustajia keskusteli äskettäin Daimlerin työsuojeluosaston kanssa OiRAn myöhemmästä käyttöönotosta ja käytön edistämisestä. OiRA-ohjelmiston jatkuva parantaminen ja kehittäminen perustuu paljolti yhteistyöhön. Se edellyttää tietämyksen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston, OiRA-yhteisön ja EU:n ja kansallisten kumppanien kanssa.

Miksi käyttää OiRAa?

OiRA-alusta kehitettiin alun perin antamaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisille kumppaneille (kuten työministeriöille ja työsuojelutarkastajille) alakohtaisia ja eri maiden olosuhteisiin sovitettuja työsuojelun riskinarviointityökaluja.

OiRA-alusta suunniteltiin aluksi täyttämään työsuojeluriskien tehokkaan arvioinnin ja hallinnan tarpeet mikro- ja pienyrityksissä, joilla ei usein ole siihen resursseja ja osaamista. OiRA-ohjelmistoa on helppo muokata täyttämään kaikenkokoisten yritysten tarpeet eri aloilla.

Neljä keskeistä syytä käyttää OiRAa

  • Se on ilmainen ja helppokäyttöinen.
  • Siitä saa ohjeita ja käytännöllisiä ratkaisuja.
  • Siinä käsitellään riskinarviointia alakohtaisesti.
  • Se voi auttaa yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia.

OiRAn suosio kasvaa selkeästi: Vuonna 2018 OiRA-työkaluilla tehtiin yli 85 000 riskinarviointia ja verkossa julkaistiin yli 20 uutta työkalua. Nyt työkaluja on yhteensä 160. Lisäksi joissakin maissa – Italiassa, Liettuassa ja Sloveniassa – OiRan käyttöä suositellaan nykyään kansallisessa lainsäädännössä tai kansallisissa työsuojelustrategioissa. Tällainen kansallisen tason hyväksyntä OiRAlle sekä EU:n tason toimenpiteet ja yritystason esimerkit hyvistä käytännöistä ovat olennaisen tärkeitä, kun OiRA-alustan valmiuksia tehdään tunnetuksi ja kannustetaan käyttämään sitä osana päivittäistä työsuojelun hallintaa yrityksissä ympäri Euroopan.

Linkit:

Huomautuksia toimittajalle: 
1.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

http://osha.europa.eu