Vuoden 2022 Terveellinen työ -huippukokouksessa juhlistetaan maailman suurinta työsuojelukampanjaa

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Vuoden 2022 Terveellinen työ -huippukokouksessa juhlistetaan maailman suurinta työsuojelukampanjaa

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) järjestämä vuoden 2022 Terveellinen työ -huippukokous alkaa tänään. Konferenssin tavoitteena on esitellä sitä monipuolista tietämystä ja kokemusta, jota Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön -kampanjan myötä on kertynyt kahden viime vuoden aikana. 

EU-OSHAn ”Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön” -kampanja on auttanut lisäämään tietoisuutta tehokkaista tavoista ehkäistä työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia, jotka ovat edelleen suuri huolenaihe. Kiitän kampanjakumppaneita niiden sitoutumisesta kampanjaan ja odotan mielenkiinnolla huippukokouksessa käytävää vilkasta keskustelua siitä, miten vielä voimme tehdä työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

Nicolas Schmit, työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen.

Alan johtavat asiantuntijat ja päättäjät eri puolilta Eurooppaa kokoontuvat Bilbaoon 14.–15.11. keskustelemaan kampanjan tärkeimmistä tuloksista ja jakamaan näkemyksiä strategioista, joilla voidaan tehokkaasti ehkäistä työperäisiä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia (TULE-sairauksia, esimerkiksi lihas-, nivel- ja jännevaurioita) tulevaisuudessa.

Nicolas Schmit, työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen, tuo esiin kampanjan tähänastisia saavutuksia:

”Se, että työpaikat ovat turvallisia, ammatillisten tarpeiden mukaisia ja mahdollistavat työntekijöiden terveyden vaalimisen on yksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteista. Komissio esitteli viime vuonna työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n strategiakehyksen 2021–2027, jonka tavoitteena on hallita muutoksia, parantaa ennaltaehkäisyä ja lisätä varautumista. EU-OSHAn ”Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön” -kampanja on auttanut lisäämään tietoisuutta tehokkaista tavoista ehkäistä työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia, jotka ovat edelleen suuri huolenaihe. Kiitän kampanjakumppaneita niiden sitoutumisesta kampanjaan ja odotan mielenkiinnolla huippukokouksessa käytävää vilkasta keskustelua siitä, miten vielä voimme tehdä työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.”  

EU-OSHAn väliaikainen pääjohtaja William Cockburn pureutuu ongelman laajuuteen:

”TULE-sairaudet ovat edelleen yleisin työperäinen terveysongelma Euroopassa, vaikka ne ovat ehkäistävissä. Sekä fyysiset että psykososiaaliset riskitekijät (kuten liiallinen työmäärä) edistävät TULE-sairauksien kehittymistä tai pahenemista. Tilannetta ovat epäilemättä pahentaneet myös työympäristöjen muutokset, jotka johtuvat suurelta osin covid-19-pandemiasta. Tuore Pulse-työsuojelututkimus vahvistaa, että 30 prosenttia työntekijöistä kärsii luu-, nivel- tai lihasongelmista tai kivusta, 27 prosenttia stressistä, masennuksesta tai ahdistuksesta ja 37 prosenttia uupumuksesta. Valitettavasti tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu työpaikoilla pandemian jälkeen. On tartuttava toimeen näiden lukujen madaltamiseksi.”

Konferenssin avaustapahtumassa kuullaan eri puolilta Eurooppaa saapuneita korkean tason puhujia, jotka kertovat erilaisista työn keventämisen keinoista. Heihin lukeutuvat muun muassa:  

  • Nicolas Schmit, työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava Euroopan komission jäsen
  • Yolanda Díaz Pérez, Espanjan hallituksen toinen varapääministeri ja työ- ja yhteisötalousasiain ministeri
  • Idoia Mendia Cueva, Baskimaan hallituksen toinen varapääministeri ja työ- ja työllisyysasioiden ministeri sekä
  • Dragoş Pîslaru, Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Tšekin edustajana toimiva työ- ja sosiaaliasian ministerin sijainen Kateřina Štěpánková osallistuu keskusteluun videoyhteydellä.

Tutkijat sekä kansallisten ja EU:n viranomaisten edustajat kertovat näkemyksiään kolmessa rinnakkaisessa tilaisuudessa, jotka koskevat TULE-sairauksiin liittyvien työsuojelutarkastusten haasteita ja innovatiivisia ratkaisuja yrityksissä, tehokkaita tukitoimia kroonisia TULE-sairauksia sairastaville sekä TULE-sairauksien ja psykososiaalisten riskien yhteyttä.

Keskustelu työsuojelusta muuttuneessa maailmassa jatkuu konferenssin pääpuheenvuoron myötä, jonka aiheena on työntekijöiden turvallisuutta lisäävät algoritmit. Puheenvuoroa seuraa aihetta koskeva paneelikeskustelu.

Yksi huippukokouksien tähtihetkistä on Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -seremonia, jossa parrasvaloihin tuodaan kahdeksan palkittua ja kahdeksan kunniamaininnan saanutta organisaatiota ja esitellään niiden innovatiivisia ratkaisuja TULE-sairauksien ehkäisemiseksi.

Tapahtumassa esitellään myös EU-OSHAn ja EEN-verkoston vuoden 2022 työsuojelun edistämispalkinnot. EU-OSHA ja EEN-verkosto (Enterprise Europe Network) tekevät yhteistyötä lisätäkseen palkinto-ohjelman avulla tietoisuutta työsuojelun merkityksestä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä).

Toivotamme kaikki työsuojelusta ja TULE-sairauksista kiinnostuneet katsomaan suoraa verkkolähetystä huippukokouksesta. Seuraa myös aihetunnisteita #EUOSHAsummit ja #EUhealthyworkplaces Twitterissä.

EU-OSHA odottaa jo seuraavaa, vuosien 2023–2025 Terveellinen työ -kampanjaa: turvalliseen ja terveelliseen työhön digitaalisella aikakaudella keskittyvä kampanja käynnistyy lokakuussa 2023.

Linkit:

Notes to editor:

Terveellinen työ -kampanja 2020–2022

Vuosien 2020–2022 Terveellinen työ -kampanjan ”Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön” tavoitteena on lisätä tietämystä työperäisistä TULE-sairauksista sekä levittää tietoa niiden ehkäisemisestä ja hallinnasta. EU‑OSHAn koordinointikeskukset koordinoivat kampanjaa kansallisella tasolla, ja sitä tukevat viralliset yhteistyökumppanit ja mediakumppanit sekä Yritys-Eurooppa-verkosto. Kampanjan kuutena keskeisenä tavoitteena on

  • lisätä tietämystä TULE-sairauksien ennaltaehkäisyn merkityksestä antamalla tosiasioihin ja numeroihin perustuvaa tietoa TULE-sairauksille altistumisesta ja niiden vaikutuksesta yksilöön, liiketoimintaan ja yhteiskuntaan
  • edistää TULE-sairauksien riskinarviointia ja ennakoivaa hallintaa tarjoamalla käyttöön asianmukaisia työkaluja, opastusta sekä audiovisuaalista ja muuta materiaalia
  • osoittaa, että TULE-sairaudet koskevat jokaista, mutta että niitä voidaan ehkäistä onnistuneesti
  • parantaa tietämystä TULE-sairauksien uusista ja kehittyvistä riskitekijöistä
  • korostaa merkitystä, joka kroonisista TULE-sairauksista kärsiville työntekijöille annettavalla tuella on työhönpaluun ja työssä pysymisen kannalta, ja osoittaa, miten tämä toteutetaan
  • kannustaa tehokkaaseen yhteistyöhön saattamalla eri sidosryhmät yhteen ja helpottamalla tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.