Työn tulevaisuus ja työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen digiaikana

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 25/10/2023 - 11:00

Työn tulevaisuus ja työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen digiaikana

 

EU-OSHAn uusin Terveellinen työ -kampanja ”Terveellinen ja turvallinen työ digiaikana” käynnistyy tänään! 

Digitalisaation muuttaessa työpaikkojamme kampanjan tavoitteena on lisätä tietämystä, edistää yhteistyötä ja viitoittaa tietä kohti tulevaisuutta, jossa työturvallisuus ja työterveys ovat jatkossakin ensisijalla teknologisen kehityksen rinnalla.

EU-OSHAn Terveellinen työ -kampanja – Terveellinen ja turvallinen työ digiaikana auttaa työnantajia EU:ssa varmistamaan ihmisarvoiset työolot ja tarjoamaan laadukkaita työpaikkoja.

Nicolas Schmit, työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen

Uusi terveellinen työ -kampanja on keskeinen, sillä yli 80 prosentissa EU:n yrityksistä käytetään henkilökohtaisia tietokoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia ja muita mobiililaitteita. Nykyään 93 prosenttia työntekijöistä suurissa yrityksissä ja 85 prosenttia mikroyrityksissä käyttää digitaalisia laitteita. Kampanja pureutuu työn muuttuvaan dynamiikkaan ja korostaa, että ihmiskeskeisessä digitaalisessa muutoksessa on taattava työntekijöiden turvallisuus ja terveys.

Työn luonne muuttuu, kun tekoälystä, pilvipalveluista ja yhteistyöroboteista tulee olennainen osa työprosesseja. Kampanjassa tunnustetaan uuden teknologian mukanaan tuoma valtava potentiaali myös työturvallisuuden ja -terveyden parantamiselle, mutta tämä nopeasti kehittyvä ympäristö tuo mukanaan uusiakin riskejä. 

”Työelämässä on viime vuosina tapahtunut valtava muutos digiteknologian, algoritmijohtamisen ja etätyön yleistymisen myötä”, toteaa työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit ja jatkaa: ”On löydettävä oikea tasapaino digiajan mahdollisuuksien hyödyntämisen ja sen välillä, että ihmislähtöisestä lähestymistavasta ei tingitä. EU-OSHAn Terveellinen työ -kampanja – Terveellinen ja turvallinen työ digiaikana -kampanjalla autetaan EU:n työnantajia varmistamaan ihmisarvoiset työolot ja tarjoamaan laadukkaita työpaikkoja”.

Kampanjassa hyödynnetään EU-OSHAn tekemää tutkimusta, joka on esitetty Digitalisaatiota koskevassa työsuojelukatsauksessa, ja tarkastellaan seuraavien kahden vuoden aikana viittä keskeistä aihealuetta, jotka ovat alustatyö, työtehtävien automatisointi, etätyö ja hybridityö, tekoälyn hyödyntäminen työn johtamisessa ja älykkäät digitaaliset järjestelmät. 

Tavoitteena on lisätä tietämystä digitalisaation vaikutuksista työturvallisuuteen ja työterveyteen ja edistää digiteknologian turvallista ja tuottavaa käyttöä eri aloilla ja työpaikoilla. Kampanjalla pyritään niin ikään lisäämään yhteistyötä sidosryhmien välillä tarjoamalla resursseja ja edistämällä ennakoivaa riskinarviointia työn turvallisen ja tehokkaan digitalisaation varmistamiseksi.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) pääjohtaja William Cockburn Salazar toteaa lopuksi seuraavaa: ”Euroopan digitaalinen muutos etenee täyttä vauhtia, mutta sen vaikutuksia yrityksiin ja työntekijöihin ei vielä läheskään täysin ymmärretä. Hätkähdyttävää on se, että mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen on keskusteltu vain 24 prosentissa työpaikoista. Digitalisaation mahdollisuuksiin ja riskeihin onkin tartuttava kiireesti, jotta voidaan maksimoida näiden uusien teknologioiden hyödyt turvallisille, terveille ja tuottaville työpaikoille. Juuri tähän pyritään EU-OSHAn uudella Terveellinen työ – Terveellinen ja turvallinen työ digiaikana -kampanjalla.”

Jokaisen osallistumisella on merkitystä. Työntekijöiden ja työnantajien tavoittamiseksi EU-OSHA tukeutuu laajaan kansallisten koordinointikeskusten, virallisten kampanjakumppaneiden, mediakumppanien, työmarkkinaosapuolten ja muiden välittäjäorganisaatioiden muodostamaan verkostoon. Sen käytössä on viraston tiedotusmateriaalia, jonka avulla voidaan innostaa ja kannustaa pitämään työvoima terveenä ja turvassa digiaikakaudella.

Linkit:

Notes to editor:

Terveellinen työ -kampanjat

Terveellinen työ -kampanjat

EU-OSHAn tavoitteena on tehdä eurooppalaisista työpaikoista turvallisempia ja terveellisempiä. Tämän työn ytimessä ovat Terveellinen työ -kampanjat. Näiden viraston tärkeimpien valistuskampanjoiden keskeinen viesti on seuraava: Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Vuodesta 2000 lähtien järjestetyistä kampanjoista on tullut lajissaan maailman suurimpia. Kampanjoiden yhteydessä tarjolla on runsaasti tietoa ja resursseja käytännön oppaiden ja työkalujen muodossa kaikille organisaatioille ja yrityksille, jotka haluavat parantaa turvallisuutta ja terveyttä työpaikoilla. Kampanjoiden merkkipaaluja ovat muun muassa Hyvän käytännön palkinnot, poikkeuksellisesta työstä työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi myönnettävä Terveellinen työ -elokuvapalkinto sekä vuosittain lokakuussa järjestettävät Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikot.

Edellisissä kampanjoissa keskityttiin sellaisiin aiheisiin, kuten työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) ehkäiseminen ja hallinta, vaarallisten aineiden hallinta ja terveellinen työ elämän eri vaiheissa. 

About EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, X (Twitter)-issä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

https://osha.europa.eu/fi